Postdoc in Microbial Ecology at the Environmental Molecular Sciences Laboratory

Job offer Postdoc in Microbial EcologyWe are looking for a qualified person with an experience in microbial ecology that will be involved in research focusing the microbial contribution to the functioning of coniferous forest ecosystem using a complex multi-omics approach. The position will be devoted to the project FICUS that uses the facilities for metatranscriptomics […]

Laboratoř buněčné signalizace

Zapati2

Laboratoř buněčné signalizace hledá pro nadcházející akademický rok 2017/2018 Ph.D studenty(ky) v oboru buněčná a nádorová biologie. For the upcoming academic year 2017/2018. Laboratory of Cell Signaling is seeking PhD candidates who are interested in the field of Cell and Cancer Biology. PhD student positions are available at the Laboratory of Cell Signaling at the […]

Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese

Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese hledá motivovaného PhD studenta.   We are looking for a motivated PhD student.   The project(s) will deal with a newly discovered phenomenon – NAD+ utilization by RNA polymerase (RNAP) as a transcription initiating substrate.  References: Nature, 2016, 535: 444-447, doi:10.1038/nature18622, FEMS Microbiol Rev, 2016, doi: 10.1093/femsre/fuw041; modifications of DNA […]

Laboratoř regulace genové exprese

Laboratoř regulace genové exprese nabízí volné místo pro Ph.D. a diplomové studenty v oboru molekulární biologie regulace proteosyntézy. Ph.D. and Diploma POSITIONS in MOLECULAR BIOLOGY of TRANSLATIONAL CONTROL  We seek one ambitious, well-trained and skillful Ph.D. student and one highly motivated and eager-to-learn Diploma student to address several important questions in the field of protein […]

Laboratoř post-transkripční kontroly genové exprese

Laboratoř post-transkripční kontroly genové exprese  má volnou pozici post-doktorant(ka) / Ph.D student(ka). Immediate post-doctoral/PhD student position is available at the Laboratory of Post-transcriptional Control of Gene Expression at the Institute of Microbiology in Prague. Research group currently investigates the host-pathogen interplay by transcriptional profiling of human macrophages infected with respiratory pathogen Bordetella pertussis.See the flyer […]

Laboratoř nádorové imunologie

Hledáme motivované bakalářské, magisterské i doktorské studenty  Hledáme budoucího kolegu do Laboratoře nádorové imunologie Nabízíme široké spektrum výzkumných témat, na výběr je například studium interakcí imunitní systém – nádor, mechanismy protinádorové imunity, imunoterapie a možnosti ovlivnění protinádorové imunitní reakce, a to zejména imunokomplexy IL-2 a různými anti-IL-2 mAb, které jsou extrémně silnými stimulans T a […]

Laboratoř environmentální mikrobiologie

Laboratoř environmentální mikrobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. hledá motivovaného studenta pro nově vypsané téma disertační práce :  Faktory prostředí, ovlivňující složení společenstva hub v temperátním lese práce bude zahrnovat terénní odběry v terénu i pokročilé laboratorní analýzy. Houby představují významnou skupinu půdních mikroorganismů. Mezi jinými působí jako rozkladači, pathogeni či symbionti rostlinných […]