Laboratoř environmentální mikrobiologie

Laboratoř environmentální mikrobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

hledá motivovaného studenta pro nově vypsané téma disertační práce : 

Faktory prostředí, ovlivňující složení společenstva hub v temperátním lese

práce bude zahrnovat terénní odběry v terénu i pokročilé laboratorní analýzy.

Houby představují významnou skupinu půdních mikroorganismů. Mezi jinými působí jako rozkladači, pathogeni či symbionti rostlinných kořenů (např. Ektomycorrhizní či arbuskulárně-mykorrhizní houby). Zatímco jednobuněčné houby jsou přes svoji větší velikost z hlediska ekologie podobné bakteriím, myceliální houby jsou významně adaptovány na půdní prostředí, kde jsou schopny využívat živiny, které jsou v prostředí nehomogenně distribuovány. Přesto, že jsou houby považovány za klíčové mikroorganismy v prostředí půdy a opadu, faktory prostředí, které podmiňují jejich výskyt na regionální úrovni, jsou poznány jen částečně.
Cílem projektu je popsat biogeografii hub v zalesněné krajině a identifikovat faktory, ovlivňující jejich výskyt a diverzitu.
Zvláštní pozornost bude jmenována vlivu abiotických faktorů (pH, obsah organické hmoty a živin) a biotických faktorů
(diversita vegetace, věk porostu, změny v čase). Při řešení bude využito metod mikrobiologie a molekulární biologie včetně analýz environmentální DNA, kvantitativní PCR a stanovení biomasy.
Projekt by měl přispět k porozumění ekologii hub v půdách temperátních lesů.

 Zájemci se mohou hlásit (nebo získat bližší informace) u školitele – Petra Baldriana,
tel. 723 770 570, e-mail: baldrian@biomed.cas.cz.

web_Baldrián_inz.

 

 

 

 

 

 

Posted in Volná PhD místa.