Nabízíme místo až pro 3 PhD studenty

Do naší laboratoře hledáme talentované a vysoce motivované kolegy na práci zaměřenou na výzkum role mikrobiomu v patogenezi různých onemocnění. Projekty jsou zaměřeny na sledování změn mikrobiálních společenstev a některých imunitních parametrů ve vzorcích získaných od pacientů. Jedná se tedy o základní výzkum s významným přesahem do klinické medicíny.

 1. Hledání specifických mikroorganismů, které onemocnění přímo ovlivňují nebo by mohly být přímo využity v sekundarní prevenci a dosud nebyly popsány.
 2. Sledování interakce mikrob-hostitel a následné buněčné/imunitní odpovědi.
 3. Sledování změn slizničního imunitního systému a bariérové funkce střeva

Konkrétní řešená témata jsou:

 1. Vliv složení střevního mikrobiomu na vznik gestačního diabetu
 2. Studium vztahu mezi střevním mikrobiomem a chronickými zánětlivými onemocněními pohybového aparátu, osteoporózou a revmatoidní artritidou
 3. Mikrobiota jako nástroj pro predikci nežádoucích kožních a slizničních účinků biologické léčby idiopatických střevních zánětů

Nástup: ihned nebo podle dohody

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání v biologických, lékařských či biochemických oborech
 • Vážný zájem o imunologii, molekulární biologii, mikrobiologii a příbuzné obory
 • Znalost angličtiny, psané i mluvené; dobré komunikační schopnosti
 • Spolehlivost, pečlivost, schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • Výhodou jsou předchozí zkušenosti s imunologickými (ELISA, FACS, kultivace buněk in vitro), mikrobiologickými (kultivace) a molekulárně-biologickými technikami (qPCR a sekvenace nové generace)

Nabízíme:

 • Zajištěné financování výzkumu včetně úvazku z grantu
 • Přátelský pracovní kolektiv 
 • Moderní prostředí a přístrojové vybavení
 • Možnost spolupráce a pobytů na partnerských institucích v zahraničí
 • Kávový klub, stravenky a další zaměstnanecké výhody

Instrukce pro zájemce o výše uvedenou pozici:

 • Případné dotazy nebo strukturovaný životopis zasílejte elektronicky na emailovou adresu: klimesov@biomed.cas.cz
 • Kontakt:  Mgr. Klára Klimešová Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.,Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč, 142 20; Tel. +420 241062361; Fax + 420 241721143; e-mail: klimesov@biomed.cas.cz
Posted in Kariéra, Volná PhD místa.