Pedagogické aktivity

Vědečtí pracovníci Mikrobiologického ústavu AV ČR v. v. i. se výukou na nejrůznějších vysokých školách, a to jak v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, významně podílejí na vývoji nové věděcké populace.

Zabezpečují výuku, mimo jiné, těchto předmětů či kursů:

Doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD. přednáší na PřF UK v Praze v rámci studijního programu „Ekologie a ochrana prostředí”, tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské vzdělání v oboru „Ochrana životního prostředí”.
Doktorské studium v oboru „Aplikovaná a krajinná ekologie” a „Environmentální vědy”.

 • Instrumentální organická analýza v životním prostředí (MO550P94)
 • Dekontaminační technologie a biotechnologie (MO550P108)
 • Bioremediace organopolutantů (MO550P04)
 • Environmentální mikrobiologie (MO550P06)
 • Environmentální problémy v ŽP, příklady a řešení (MO550P111E)

 

RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. přednáší na PřF UK v Praze

 • Geomikrobiologie
 • Mikrobiální procesy v životním prostředí
 • Ekologie mikroorganismů

 

Ing. Miroslav Pátek CSc.: přednáší na PřF UK v Praze

 • Genetika bakterií

 

Mgr. Libor Krásný PhD.: přednáší na PřF UK v Praze

 • Od genomu k proteomům

 

RNDr. Petr Novák, PhD. přednáší PřF UK v Praze – Katedra biochemie

 • Semestrální kurz “Proteomika” (MC250P60),
 • Semestrální kurz “Základní praktika z biochemie” (MC250C31N)
 • Semestrální kurz “Molekulární Biologie and Genetika I” (MC250P15)

 

Prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.

1)     výuka na PřF UP v Olomouci

 • Analýza biomarkerů metodami hmotnostní spektrometrie, Zimní semestr: ACH/HSB
 • Praktické aspekty analytické chemie: duševní vlastnictví, grantová agenda a hodnocení vědeckých výsledků, PAACH
 • Aplikace NMR spektroskopie v metabolomice
 • HPLC-ICP MS houbových sideroforů

Zimní semestr: ACH/OSE3, ACH/OSE1, ACH/HSB.
Letní semestr: ACH/OSE2, ACH/OSE4, ACH/OSZP4

2) výuka na PřF UK v PrazeKatedra analytické chemie

 • Hmotnostní spektrometrie biopolymerů

 

Mgr Miroslav Kolařík, PhD. přednáší na PřF UK  v Praze – Katedra botaniky

 • Obecná mykologie (MB120P46)

 

RNDr. Miroslav Flieger, CSc. přednáší na PřF UK v Praze – Katedra analytické chemie

 • Analýza mikrobiálních toxinů (MC230P11)

 

Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.   přednáší na

1) PřF UK v Praze  – Katedra botaniky:

 • Obecná mykologie (MB120P46)
 • Mykorhizní symbióza (MB120P78)

2) PřF UJEP  v Ústí nad Labem – katedra biologie

 • Biologie půdních organismů (N015)
 • Využití molekulárně genetických metod při studiu mikrobiálních společenstev (N047)
 • Mykologie (P009)

 

RNDr. Veronika Benson, PhD. přednáší na LF UK v Plzni v rámci studijního programu „Všeobecné lékařství”.

 • Patologie nádorového mikroprostředí (E0104032)
 • Využití nanotechnologií v současné medicíně (E0104034)

 

RNDr. Martin Bilej, DrSc., přednáší na PřF UK v Praze

 • Molekulární mechanismy evoluce imunity (MB151P94)