OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu:                 Výzkum a vývoj sideroforového preparátu pro podporu růstu a ochranu
                                          zemědělsky významných druhů rostlin za využití zemědělských odpadů.

Poskytovatel:                     MPO
Operační program:            Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
                                           – Program APLIKACE

Prioritní osa:                      PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Číslo projektu:                    CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004960                                 
Trvání projektu:                 1.1.2017 – 30.9.2019                                                     
Hlavní příjemce:                 GEN-TREND s.r.o.    
Více informací:                   ZDE

 

OPPIKmpo-logo