Přeshraniční spolupráce

interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGB
Název projektu:
Czech–Austrian Center for Supracellular Medical Research
Poskytovatel:  EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Zkratka projektu: CAC-SuMeR
Číslo projektu: ATCZ14
Výzva: Call Interreg V-A AT-CZ
Priorita programu: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifické cíle: 1a Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovací
Trvání projektu: 10/2016 – 09/2019
Vedoucí partner: FH OÖ Forschungs und Entwicklung GmbH, Linz
Další partneři: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.