Operační programy

OPVaVpI

algatech_logo biocev_logo

 

 

 

opvk

 

oppk

 

Projekty OP VVV:

 

Název projektu: ELIXIR-CZ: Budování kapacit

 Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Výzva: Výzkumné infrastruktury (č. 02_16_013)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777                                                          

Trvání projektu: 1.5.2017 – 30.4.2021

Hlavní příjemce: Masarykova univerzita v Brně

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/37550

 

 

Název projektu: Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum                                               

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818                                                              

Trvání projektu: 1.6.2017 – 31.5.2019                                                                              

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci                                                

http://www.psup.cz/modernizace-a-podpora-vyzkumnych-aktivit-narodni-infrastruktury-pro-translacni-medicinu-eatris-cz/

 

Projekt OP PIK:

 

Název projektu:  Výzkum a vývoj sideroforového preparátu pro podporu růstu a ochranu zemědělsky významných druhů rostlin za využití zemědělských odpadů.

 Poskytovatel: MPO

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program APLIKACE

Prioritní osa: PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace                                               

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004960                                                              

Trvání projektu: 1.1.2017 – 30.9.2019                                                                              

Hlavní příjemce: GEN-TREND s.r.o.                                      

http://www.gentrend.cz/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost

 

interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGB

 

Název projektu: Czech –Austrian Center for Supracellular Medical Research

Poskytovatel – EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Zkratka projektu: CAC-SuMeR

Číslo projektu: ATCZ14

Výzva: Call Interreg V-A AT-CZ

Priorita programu: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifické cíle: 1a Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovací

Trvání projektu: 10/2016 – 09/2019

Vedoucí partner: FH OÖ Forschungs und Entwicklung GmbH, Linz

Další partneři: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.