OPVaVpI

algatech_logo

biocev_logo

opvk

oppk

Projekty OP VVV:

 

Název projektu: ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Výzva: Výzkumné infrastruktury (č. 02_16_013)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777

Trvání projektu: 1.5.2017 – 30.4.2021

Hlavní příjemce: Masarykova univerzita v Brně

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/37550

 

 

Název projektu: Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818

Trvání projektu: 1.6.2017 – 31.5.2019

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.psup.cz/modernizace-a-podpora-vyzkumnych-aktivit-narodni-infrastruktury-pro-translacni-medicinu-eatris-cz/

 

Projekt OP PIK:

 

Název projektu:  Výzkum a vývoj sideroforového preparátu pro podporu růstu a ochranu zemědělsky významných druhů rostlin za využití zemědělských odpadů.

 Poskytovatel: MPO

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program APLIKACE

Prioritní osa: PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004960

Trvání projektu: 1.1.2017 – 30.9.2019

Hlavní příjemce: GEN-TREND s.r.o.

http://www.gentrend.cz/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost