Laboratoř buněčné biologie

RNDr. Libuše Váchová, CSc.Vedoucí laboratoře: RNDr. Libuše Váchová, CSc.

tel.: +420 241062507, fax: +420 241722257

e-mail: vachova@biomed.cas.cz

Výzkum laboratoře je zaměřen na tři základní směry:

1. Studium fyziologie a buněčné biologie kvasinkových mnohobuněčných společenstev v rámci kolonií i statických tekutých kultur. Výzkum je zaměřen zejména:

  • na regulační a signální mechanismy uplatňující se při diferenciaci těchto společenstev v průběhu jejich stárnutí a dlouhodobého vývoje
  • na roli membránových transportních proteinů, metabolismu a jeho změn, systému stresové odpovědi a regulovaného odumírání v adaptaci a dlouhodobém přežití populace společenstva jako celku
  • na rozdílné strategie, které uplatňují společenstva přírodních a laboratorních kmenů kvasinek.

2. Studium vlivu různých druhů stresu na vitalitu, stárnutí, membránovou strukturu a strukturu a funkce v kvasinkách jak v laboratorních, tak průmyslových podmínkách. Jde zejména o zkoumání odpovědi a adaptace buněk na stres a vývoj metod na stanovení energetického stavu a stárnutí buněk vystavených stresu. Dalším důležitým směrem je studium biosyntézy a struktury buněčných lipidů u různých mikroorganismů a jejich potenciálního aplikačního využití. Vyústěním je aplikace těchto výsledků v průmyslové výrobě (pivovarství, výroba potravinových doplňků, biopaliva).

3. Studium stárnutí a apoptosy kvasinkových buněk a ovlivnění těchto procesů genetickými faktory a stresory působícími z vnějšího prostředí i generovanými v buňce (toxiny, radiace, reaktivní formy kyslíku a dusíku). Sledování nástupu a rozvoje stárnutí a apoptosy u mladých i starých buněk divokého kmene i mutantních kmenů. Sledování úlohy mitochondrií a respirace v průběhu stárnutí a apoptosy.

Publikace za 5 let.