Laboratoř funkční cytologie

Pavla Binarova_foto
Vedoucí laboratoře: Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc.

Tel.: 296 442 130
E-mail: binarova@biomed.cas.cz

 

 

Laboratoř se dlouhodobě zabývá výzkumem cytoskeletu, v centru zájmu jsou v současnosti molekulární mechanismy regulace mikrotubulárního cytoskeletu v průběhu buněčného cyklu a v odpovědi buněk na stress. Gama-tubulin je nezbytný při nukleaci mikrotubulů z centrozomů, ale jeho role v buněčných pochodech mimo centrosom je známa mnohem méně. Abychom pochopili funkce gama-tubulinu v acentrosomálních buňkách, použili jsme inducibilní expresi dsRNA a studovali efekt downregulace gamma-tubulinu v rostlinách Arabidopsis. Tato technika nám umožnila prokázat, že v acentrozomálních buňkách je gama-tubulin nezbytný k tvorbě mikrotubulů z disperzních míst lokalizovaných s jaderným obalem a se stávajícími mikrotubuly. Dále jsme prokázali, že nezávisle na své funkci s mikrotubuly, má gama-tubulin funkce v cytokinezi a v jaderných procesech. Tato pozorování jsou v souladu s našimi předchozími pioritními výsledky o přítomnosti gama-tubulinu v jádrech rostlin, později byl jaderný gama-tubulin popsán i u živočichů. Abychom pochopili gama-tubulin jako multifunkční protein studujeme jeho proteinové interakce a jejich funkci při odpovědi buněk na stress a v průběhu buněčného cyklu.

 

Více informací: