Laboratoř reprodukce buňky

Laboratoř reprodukce buňky  Vedoucí laboratoře: Ing. Jiří Hašek, CSc.

E-mail: hasek@biomed.cas.cz
Tel.:296 442 503

 

 

 

 

V naší laboratoři se zabýváme mikroskopickou analýzou dynamiky tvorby a rozpouštění stresových granulí za teplotního stresu v kvasinkách S. cerevisiae.

Hlavní translační iniciační faktory eukaryotických buněk za různých podmínek stresu tvoří přechodné cytoplazmatické akumulace nazývané stresovými granulemi.
V našem výzkumu využíváme výhodných vlastností poměrně jednoduchého modelu eukaryotické buňky pro aplikace nejmodernějších technik genetických manipulací.
Pro experimenty zejména připravujeme specifické kmeny kvasinek, které produkují různé fluorescenčně značené proteiny přímo z chromozómu.
Standardně využíváme fúzních proteinů značených pomocí zeleného GFP, červených značek mRFP, mCherry a TagRFP a případně i doplňujícího značení pomocí modrého TagBFP. Buňky těchto kmenů jsou studovány živé, bez fixace, někdy i přímo při kultivaci pod mikroskopem.
Mikroskopicky sledujeme nejen vliv absence různých genů, či přítomnosti mutovaných variant proteinů, ale i vliv působení různých inhibitorů, stresů či kultivačních podmínek.
Při svých studiích očekáváme, že našimi výsledky bychom mohli přispět k objasnění úlohy autoorganizace esenciálních proteinů či jejich komplexů v regulaci buněčné odpovědi na stres a pro jeho přežití.

Více informací: