Laboratoř biologie sekundárního metabolismu

Ing. Jiří Janata, CSc.

Laboratoř biotransformací

Prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.