Laboratoř environmentální mikrobiologie

RNDr. Petr Baldrian, PhD.

Vedoucí: RNDr. Petr Baldrian, PhD.

Tel.: 296 442 315
E-mail: baldrian@biomed.cas.cz

webové stránky laboratoře jsou v angličtině

Doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. Vedoucí laboratoře
Bc. Natálie Bernardová Odborný pracovník
Mgr. Vendula Brabcová Vědecký pracovník
Mgr. Anna Davidová Odborný pracovník VaV Mateřská dovolená
Ing. Petra Dobiášová Odborný pracovník VaV
RNDr. Ivana Eichlerová Vědecký pracovník
Doc. RNDr. Jiří Gabriel Vedoucí vědecký pracovník
Mgr. Tereza Geigerová Odborný pracovník VaV
Mgr. Lenka Harantová Postgraduální student
Bc. Petra Havlíčková Odborný pracovník VaV
Rainier Zander Human Odborný pracovník VaV
Mgr. Petr Kohout Postgraduální student
Daniel Morais Kumazawa Vědecký pracovník
Msc. Tijana Martinovič Postgraduální student
Mgr. Lenka Michalčíková Odborný pracovník VaV
Romana Míková Odborný pracovník
Mgr. Diana Navrátilová Postgraduální student
František Novák Odborný pracovník
Mgr. Miroslava Petrovová Odborný pracovník VaV
Mgr. Martina Štursová Odborný pracovník VaV
Mgr. Vojtěch Tláskal Postgraduální student
Mgr. Tomáš Větrovský Postdoktorand
Mgr. Lukáš Vlk Postgraduální student
František Zaleš Odborný pracovník

Pracovníci laboratoře se zabývají ekologií, fyziologií a biochemií mikroorganismů v přirozeném prostředí, se zvláštním zřetelem na prostředí půdy, rostlinného opadu, rozkládajícího se dřeva a na asociaci mezi mikroorganismy a rostlinami.

Hlavní důraz je kladen na studium mikroorganismů, podílejících se na rozkladu organické hmoty v lesním opadu a v půdě,
a to jak saprotrofních hub, tak bakterií ve srovnání s druhy, žijícími v symbióze s rostlinami.
Pro studium mikrobiálních procesů v prostředí je využíváno pokročilých molekulárních metod, umožňujících popis složení
a funkce celých mikrobiálních společenstev, ale i cílené isolace a charakterizace individuálních mikroorganismů.
Mikroorganismy jsou rovněž studovány jako potenciální zdroje biotechnologicky významných enzymů či sekundárních metabolitů.
Součástí laboratoře je rovněž Sbírka kultur basidiomycet, provádějící výzkum na poli dlouhodobého uchovávání kultur hub, včetně druhů ohrožených a biotechnologicky významných.Více informací

Nabízíme pracovní pozici:  Odborný pracovník výzkumu a vývoje – molekulární biolog

Popis

Pozice zahrnuje zejména rutinní technické práce v oblasti molekulární biologie a mikrobiologie včetně isolace a analýzy environmentální DNA a RNA, PCR amplifikace molekulárních markerů, kvantitativní PCR, přípravy knihoven pro high-throughput-sequencing, kvantitativního stanovení enzymových aktivit a biomasy mikroorganismů a základního vyhodnocení výsledků.

Pracoviště: BIOCEV, Průmyslová 595, 252 42 Vestec (www.biocev.eu)

Náplň

Vaším úkolem bude spolupracovat se členy laboratoře na projektech, studujících složení a funkci mikroorganismů v životním prostředí, zejména prostřednictvím metod mikrobiologie, molekulární biologie a high-throughput sequencing.

Požadavky
Ukončené VŠ vzdělání alespoň bakalářského stupně chemického, biochemického, biologického nebo podobného odpovídajícího směru.
Předchozí zkušenosti s molekulární biologií, praxe v oboru je výhodou.
Samostatnost.
Spolehlivost a motivace přispět ke splnění společných cílů.
Základní znalost MS Office.
Anglický jazyk na komunikační úrovni

Co nabízíme
Plný pracovní úvazek na dobu jednoho roku s perspektivou prodloužení, nástup možný po dohodě. Práci v mladém, mezinárodním a mezioborovém kolektivu. Možnost zapojit se do terénních experimentů na území České republiky.

Kontakt
Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete prosím svoje CV a kontakt na osoby, které mohou o Vás podat reference Petru Baldrianovi na e-mail baldrian@biomed.cas.cz. Bližší informace můžete získat také na telefonu 723 770 570 (P. Baldrian).

 

 

Hledáme motivovaného studenta

pro nově vypsané téma disertační práce :

Faktory prostředí, ovlivňující složení společenstva hub v temperátním lese

práce bude zahrnovat terénní odběry v terénu i pokročilé laboratorní analýzy.

Houby představují významnou skupinu půdních mikroorganismů. Mezi jinými působí jako rozkladači, pathogeni či symbionti rostlinných kořenů (např. Ektomycorrhizní či arbuskulárně-mykorrhizní houby). Zatímco jednobuněčné houby jsou přes svoji větší velikost z hlediska ekologie podobné bakteriím, myceliální houby jsou významně adaptovány na půdní prostředí, kde jsou schopny využívat živiny, které jsou v prostředí nehomogenně distribuovány. Přesto, že jsou houby považovány za klíčové mikroorganismy v prostředí půdy a opadu, faktory prostředí, které podmiňují jejich výskyt na regionální úrovni, jsou poznány jen částečně.
Cílem projektu je popsat biogeografii hub v zalesněné krajině a identifikovat faktory, ovlivňující jejich výskyt a diverzitu.
Zvláštní pozornost bude jmenována vlivu abiotických faktorů (pH, obsah organické hmoty a živin) a biotických faktorů
(diversita vegetace, věk porostu, změny v čase). Při řešení bude využito metod mikrobiologie a molekulární biologie včetně analýz environmentální DNA, kvantitativní PCR a stanovení biomasy.
Projekt by měl přispět k porozumění ekologii hub v půdách temperátních lesů.

Zájemci se mohou hlásit (nebo získat bližší informace) u školitele – Petra Baldriana, tel. 723 770 570,

e-mail: baldrian@biomed.cas.cz.

web_Baldrián_inz.

 

 

Hledáme novou PhD. posilu

 Více zde: Offer of a postdoc position lab 141