Dr. Luca Vannucci, PhD.

Vedoucí laboratoře:
Dr. Luca Vannucci, M.D., PhD.

Tel.: 296 442 394
E-mail: vannucci@biomed.cas.cz

Lidé Publikace Sponzoring

Laboratoř Imunoterapie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. se převážně zabývá studiem imunologických procesů nádorového mikroprostředí.

Lab.156_1Studiem nádorového vývoje ve zvířecím experimentálním modelu sledujeme:

  • Jaké důležité tkáňové struktury se přizpůsobují vývoji a růstu nádoru
  • Jak jsou tyto změny závislé na lokálních změnách imunitního prostředí
  • Jak toto prostředí podporuje růst nádoru nebo naopak jeho eliminaci
  • Jak můžeme zvýšit nebo reaktivovat naši obranu proti nádorovému onemocnění včetně metastází a to jak lokálně
    (v nádoru) tak i systemicky/ systematicky (v celém organismu)

 

Za tímto účelem studujeme změny mikroprostředí v samém počátku nádorového bujení histologickými a imunologickými technikami pro včasnou diagnostiku a léčbu na střevním nádorovém modelu v zánětovém a nezánětovém prostředí. V našich studiích také sledujeme důležitost mikrobiomu na bezmikrobních (GF)  a konvenčních (CV)  zvířatech.

156_obr._3   156_graf_2

Nově ve spolupráci s pracovištěm Thomayerovy nemocnice a dalšími nemocnicemi využíváme experimentální model
pro následnou léčbu pacientů.

 

  156_5156_4

Studujeme vývoj nanočástic z přírodních materiálů, které pronikají nejen do nádorové tkáně, ale i přímo do nádorových buněk. Hledáme cílenou protinádorovou léčbu s vysokou účinností a minimálními vedlejšími účinky (ve spolupráci s CNR a Univerzitou
„La Sapienza“ v Římě).

156_6

 

Využíváme indukovanou hypertermii s použitím magnetického pole
nebo mikrovln pro snadnější rozeznání nádorových buněk imunitním systémem a jejich následnou likvidaci (ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou, oddělení Elektromagnetického pole ČVUT a Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 

 

 

156_7

Zkoumáme možnost vyvolat nebo ovlivnit imunitní odpověď (převážně přirozenou imunitní odpověď organismu) přírodními prostředky např. betaglukany získané z hub a dalších organismů.

 

 

 

 

 

 

Naše výsledky jsou prezentovány na národních i mezinárodních konferencích a publikovány ve vědeckých a odborných časopisech.

Fotogalerie