Biotechnologická hala Vedoucí: Ing. Aleš Prell, CSc.
Tel.: 296 442 282
E-mail: prell@biomed.cas.cz

 

 

Středisko Biotechnologická hala
se zabývá vývojem submerzních aerobních i anerobních fermentačních technologií, jejich optimalizacemi a následnými izolačními a purifikačními procesy.
Provádí scale-up bioprocesů pro farmaceutický, potravinářský, chemický, kosmetický průmysl a aplikace v oblasti ochrany životního prostředí. Tuto činnost vyvíjí na základě studia kinetiky, inženýrské analýzy procesů včetně modelování a vývoje automatizovaných systémů řízení technologických procesů. Spolupracuje s laboratořemi ústavu, jinými vědeckými a výzkumnými institucemi a s tuzemskou i zahraniční podnikatelskou sférou.

BTH nabízí provedení biotechnologických operací v pilotním měřítku:
UPSTREAM PROCESY
DOWNSTREAM PROCESY

Nabídka upstream (fermentačních) operací
Nabídka downstream (separačních a purifikačních) operací
Servis

Více informací

Fotogalerie