Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizace

RNDr. Petr Novák, PhD.Vedoucí: RNDr. Petr Novák, PhD.

Tel.: 296 442 631
E-mail: pnovak@biomed.cas.cz

 

 

 

Laboratoř Strukturní biologie a buněčné signalizace se vyznačuje multidisciplinárním zaměřením a tematicky se dělí na dvě hlavní části.
Strukturně biologická skupina připravuje proteiny technologiemi rekombinantní exprese a následně popisuje jejich strukturu a dynamiku technikami hmotnostní spektrometrie. Skupina buněčné signalizace zkoumá propojení buněčné signalizace a metabolismu nádorových buněk metodami molekulární biologie a biochemie. Spoluprací skupin vzniká unikátní výzkumná platforma, kdy výsledky získané studiem biologických systémů mohou být zároveň ověřeny a vysvětleny na molekulární úrovni.

Předmět výzkumu:

Řešení struktury a dynamiky proteinů nebo protein/ligandových komplexů pokročilou hmotnostní spektrometrií – chemickým zesítěním, vodík-deuteriovou výměnou, kovalentním značením a iontovou mobilitou.

Studium vlivu chemického stresu na indukci senescence, apoptosy nebo nekrosy u nádorových buněk a sledování metabolických změn pomocí imunochemie, kvantitativní PCR, RNA interference, chromatinové imunoprecipitace, kvantitativní proteomiky a metabolomiky.

Promo video