BACELL 2021

Institute of Microbiology is organizing the BACELL 2021 meeting on 26-27 August.

The aim of the meeting is to discuss academic, industrial and technological development of studies on Bacillus subtilis and its related organisms.

Details about the meeting can be found at www.bacell2021.mbu.cas.cz.

—————————————————————————————————————————–

Mikrobiologický ústav pořádá ve dnech 26.-27. srpna konferenci BACELL 2021.

Cílem setkání je diskutovat vědecký, průmyslový a technologický přínos studia Bacillus subtilis a jemu příbuzných organismů.

Podrobné informace o setkání naleznete na adrese www.bacell2021.mbu.cas.cz.