Před třemi lety objevili mikrobiologové z Třeboně v jezeře Tien-er-hu v poušti Gobi záhadnou bakterii náležející do téměř neznámého bakteriálního kmene Gemmatimonadetes. Bakterie obsahovala zvláštní barvivo bakteriochlorofyl což naznačovalo, že by tento organismus mohl být schopen využívat světelnou energii. Nový organismus se velmi obtížně pěstuje v laboratoři což značně komplikuje jeho studium. O jeho úloze v přírodě máme doposud pouze útržkovité představy.

O tomto organismu jsme informovali již dříve:

https://vltava.rozhlas.cz/objeven-novy-fotosynteticky-organismus-5099391

http://www.scienceworld.cz/biologie/unikat-horizontalni-prenos-30-genu/

obr1

Nyní se tým odborníků z Mikrobiologického ústavu v Třeboni, Biologického Centra v Českých Budějovicích a Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity zaměřil na to, jakým způsobem tato bakterie zachycuje světelnou energii. Celý rok trvalo pouze získat dostatečné množství materiálu k pokusům. Postupně se pomocí řady biochemických a fyzikálních metod podařilo odkrýt podrobné uspořádání jejího fotosyntetického aparátu. Ve své studii publikované 18. prosince v časopise Plos Biology vědci popisují, že světlosběrné antény tohoto organismu jsou uspořádány ve dvou soustředných kruzích obklopující fotosyntetické reakční centrum. Pigmenty ve vnějším kruhu mají vyšší energii než pigmenty ve vnitřním kruhu. Celá struktura tak funguje jako nálevka kdy se zachycená energie přenáší po energetickém spádu z obvodu komplexu do středu kde se nachází reakční centrum. Toto uspořádání je zcela unikátní. Jeho výhodou je velká účinnost přenosu světelné energie a také jeho velká strukturní stabilita.

obr2

Více informací naleznete v publikaci:

Dachev M, Bína D, Sobotka R, Moravcová L, Gardian Z, Kaftan D, Šlouf V, Fuciman M, Polívka T, Koblížek M (2017) Unique double concentric ring organization of light harvesting complexes in Gemmatimonas phototrophica. PLoS Biol 15(12): e2003943.

Kontakt:

Doc. Michal Koblížek, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, Centrum Algatech, 37981 Třeboň

tel.: 384340432, 775029 596, e-mail: koblizek@alga.cz