Kurs „Buněčné a molekulární základy imunologie 2021“

 

Kurs „Buněčné a molekulární základy imunologie 2021“ organizovaný Oborovou radou Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK, Českou imunologickou společností a nadací fondu pro imunologii Homunkulus, pod záštitou Evropské federace imunologických společností (EFIS)

Zveme všechny zájemce o imunologii na kurs „Buněčné a molekulární základy imunologie 2021″ (viz Program níže), který je určen pro účastníky doktorandského studia Biomedicíny UK (všech oborů) a další zájemce. Kurs  bude probíhat v termínu září 2021-leden  2022.

Akce je pořádaná dle Stavovského předpisu České lékařské komory a  má charakter postgraduálního vzdělávání a bude ohodnocena kredity.  Kurs bude pro přihlášené ukončen potvrzením o účasti nebo zápočtem a ke konci kursu bude možné získat skripta. Účastnický poplatek pro celý kurs činí 1 500 Kč a zahrnuje poskytnutí skript a občerstvení. Pro zájemce o jednotlivé přednášky je kurs přístupný bezplatně.

Přednášky probíhají  každý měsíc vždy v úterý od 9.00 hod., počínaje úterým  14.9.2021,  5.10.,  2.11.,  7.12.,  11.1.2022.

Přednášky  se konají  v kinosále Fyziologického ústavu AV ČR (Ústavy Akademie věd, hlavní vchod, přízemí vlevo), Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč (autobus 193, zast. Zelené domky, autobus 138, zast. Ústavy Akademie věd). Upozornění: kapacita sálu je omezena.

Nejsou vyloučeny změny v časovém rozvrhu přednášek.

Organizátoři kursu: Prof. MUDr. H. Tlaskalová-Hogenová, DrSc. (tlaskalo@biomed.cas.cz), MUDr. M. Kverka, PhD. (kverka@biomed.cas.cz), Doc. RNDr. Magdalena Krulová, PhD. (magdalena.krulova@natur.cuni.cz).

Přihlášky do kursu posílejte na adresu Veroniky Patrovské: patrov@biomed.cas.cz

                                               

PROGRAM

14. září 2021

 9:00-10:30     Vencovský Jiří (Revmatologický ústav, Praha)

                          Autoimunita a autoprotilátky

 10:45-12:15    Šebo Peter ((Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)  

Infekce a imunita

13:00-14:30     Šedivá Anna (LF Motol, Praha)

                           Imunodeficience

 

5. října 2021

 9:00-10:30    Umanski Victor  (National Center for Cancer Research ,

                         Heidelberg, Germany)

                         Myeloid cells and immune suppression

 

10:45-12:15    Kovář Marek  (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

T buňky

13:00-15:00    Městecký Jiří (University of Alabama, Alabama, USA)

Mucosal immunity                         

                          Procházková Petra   (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)

                          Mikrobiom a imunita

 

2. listopadu 2021

 9:00-10:30    Krulová  Magdalena (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

                         Regulace imunity

10:45-12:15   Šírová Milada (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)

                         Říhová Blanka (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)

                         Protinádorová imunita a moderní  imuno-onkoterapie

13:00-14:30   Erdei A.  (Hungary)

                         Complement (Title will be specified)

 

7. prosince 2021

 9:00-10:30    Stříž Ilja (Institut klinické a experimentální medicíny, Praha)

                         Transplantační imunologie

10:45-12:15   Šinkora Marek (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

                         Kryštůfková Olga (Revmatologický ústav, Praha)

B buňky

13:00-14:30   Freudenberg Marina (Albert Ludwig University, Freiburg,  SRN)

                         Innate immunity and lipopolysaccharide                        

 

11. ledna 2022

 9:00-10:30    Vannucci Luca (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

                         Tumor microenvironment and inflammation

10:45-12:15   Kverka Miloslav (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

                         Alergie

13:00-14:30   Sica A.   (Italy)

Title will be specified

 

POTVRZENÍ a  ZÁPOČTY