Ve středu 23. září 2020 proběhlo v prostorách Knihovny AV ČR předání diplomů s titulem „doktor věd“. Ocenění uděluje AV ČR již od roku 2003 vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Titul dosud získalo 181 osobností, včetně devíti vědců a vědkyň, kteří ho obdrželi v tento den.

Jedním z oceněných je pracovník Mikrobiologického ústavu Tomáš Cajthaml a obhájil disertační práci nazvanou Mechanismy biodegradace organických polutantů a nově se objevujících mikropolutantů ligninolytickými houbami. Práci obhájil před komisí mikrobiologie, virologie a mykologie a získal vědecký titul „doktor molekulárně-biologických a lékařských věd“.

Disertační práce Tomáše Cajthamla se zabývá problematikou odstranění organických polutantů z prostředí za pomoci ligninolytických hub. Využití dřevokazných ligninolytických hub pro přirozené odbourávání organických polutantů, může vést k cílené dekontaminaci životního prostředí. Disertační práce přináší řadu nových a cenných vědeckých poznatků s významným mezinárodním ohlasem.

Zdroj: AV ČR

Ostatní ocenění:
Radomíra Vaňková je pracovnicí Ústavu experimentální botaniky AV ČR
Jindřich Vybíral je rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Alexandr Malijevský je pracovníkem Ústavu chemických procesů AV ČR
Lubomír Adamec je pracovníkem Botanického ústavu AV ČR
Patrick Martin Lyons je pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR.
Jiří Militký je pracovníkem Archeologického ústavu AV ČR, Praha
Petr Škrdla je pracovníkem Archeologického ústavu AV ČR, Brno
Zuzana Parusniková je pracovnicí Filosofického ústavu AV ČR