Ocenění za mimořádné výsledky při řešení projektů základního výzkumu převzalo dnes 23. 9. 2020 z rukou předsedkyně Grantové agentury ČR pět řešitelů.

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc. z Mikrobiologického ústavu AV ČR získal cenu v kategorii Lékařské a biologické vědy za projekt „Detailní analýza funkcí a regulačního potenciálu jednotlivých podjednotek lidského translačního iniciačního faktoru 3 a jejich dílčích pod-komplexů“.

 

Projekt se zabýval regulací syntézy proteinů (translací), což je proces, během kterého dojde k překladu genetické informace – uložené ve formě DNA v genech – do proteinů. Podařilo se zjistit, jak lidský translační faktor eIF3 zajišťuje sestavení ribosomálních komplexů, které mají za úkol rozpoznat přesný začátek syntézy jednotlivých proteinů. Zjištění tohoto projektu jsou důležitá především pro výzkum deregulace translace, která významně přispívá k progresi některých typů zhoubného bujení a celé řady dalších onemocnění.

Ostatní laureáti a jejich projekty:

RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha) – Víceškálová nerovnovážná termodynamika
Judit E. Šponerová, Ph.D. (Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, Brno) – Vznik života na Zemi a ve vesmíru – experiment a teorie
Mgr. Aleš Březina, Ph.D. (Institut Bohuslava Martinů, o.p.s, Praha) – Souborné vydání díla Bohuslava Martinů – 2. fáze
RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D. (Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno) – Chybějící souvislosti: evoluce genomu v tribu Camelineae (brukvovité)

Cena předsedkyně GA ČR se uděluje již od roku 2003. Od té doby bylo za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných GA ČR rozdáno celkem 75 ocenění. Každým rokem může být oceněno čtyři až pět řešitelů, jejichž projekty ukončené v předchozím roce byly odbornými poradními orgány agentury vyhodnoceny jako vynikající a získaly doporučení k ocenění.

Gratulujeme !