Letošní VědaFest na téma „Věda vzdělává“, oslavil svůj dvacátý ročník. Mezi účastníky opět nechyběl ani Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ), který ve středu 19. června 2024 na Vítězném náměstí v Dejvicích prezentoval svůj výzkum

Návštěvníci VědaFestu měli možnost zhlédnout celkem 112 expozic, včetně slavnostního zahájení, kterého se zúčastnil i ředitel MBÚ, Jiří Hašek. Akce nabídla bohatý program plný chemických show, workshopů a soutěží, který přilákal širokou veřejnost.

MBÚ na svých stáncích představil tři laboratoře: Laboratoř genetiky a metabolismu hub, Laboratoř environmentální biotechnologie a Laboratoř bakteriální rezistence.

Děkujeme všem kolegům za jejich přípravu a prezentaci výzkumu veřejnosti! Těšíme se na další ročník a na další úspěšné prezentace našich vědeckých oblastí.