24.03.2016 – avcr.cz

Celodenní konference představila nejzajímavější současné výzkumné směry v Akademii věd ČR.
„V loňském roce probíhalo hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. My jsme využili toho, že předsedové všech 13 komisí posuzujících celkem 400 týmů získali unikátní vhled, nezatížený optikou AV ČR. Každá komise poté nominovala jeden tým pro tuto konferenci,“ upřesnil předseda Vědecké rady AV ČR prof. Jiří Čtyroký. Místopředseda AV ČR dr. Pavel Baran uvedl, že nejde o vedlejší produkt proběhlého hodnocení, ale že propagace špičkové vědy AV ČR je jedním ze smyslů, proč hodnocení vůbec AV ČR provádí.

Leoš Valášek, Ph.D

Mysterie začátku a konce aneb jak vdechnout genu život.

Na konferenci vystoupili mj. profesoři Eduard Feireisl, Tomáš Jungwirth, Vojtěch Novotný, Ondřej Santolík a další špičkoví vědci. Klíčem k výběru týmů pro konferenci byla především úroveň výzkumu, atraktivita tématu pro ostatní kolegy a perspektivita pro další vývoj.

Oborová komise č. 6 nominovala vědecký tým z Mikrobiologického ústavu v jehož čele stojí Leoš Valášek, Ph.D.  jedná se o výzkum Laboratoře regulace genové exprese.

Můžete si prohlédnout program konference včetně anotace všech přednášek jednotlivých týmů.
Videozáznam.

 

http://www.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/2016/160324-prestizni-predstaveni-13-vyzkumnych-tymu-akademie-ved-cr.html