Ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14220 Praha 4-Krč, vypisuje v souladu s Kariérním řádem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR (Interní norma částka 13/2006) a s článkem 7 odst. 3 Vnitřního mzdového předpisu MBÚ

výběrové řízení na 5 míst pracovníků v kvalifikačním stupni 3a (postdoktorand) s nástupem od 1.7.2017
(pracovní úvazek 1,0) v oborech mikrobiologie a imunologie.
Přihlásit se je možné do všech laboratoří  MBÚ AV ČR včetně detašovaných pracovišť.

Požadavky:

  • Ukončené doktorandské studium v oboru mikrobiologie, imunologie nebo příbuzném;
  • Organizační a komunikační schopnosti;
  • Schopnost samostatného řešení dílčích výzkumných úkolů;
  • Aktivní znalost anglického jazyka;
  • Praxe v oboru včetně práce v laboratoři.

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:

1) Strukturovaný životopis;
2) Motivační dopis;
2) Přehled publikační činnosti;
4) Kopie dokladů o ukončeném vzdělání, vědeckých hodnostech a akademických titulech.

Všechny dokumenty zašlete na adresu:
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. pers. oddělení,
Vídeňská 1083,
142 20 Praha 4-Krč
nebo e-mailem ve formě pdf dokumentů na adresu mbu@biomed.cas.cz (v předmětu uvádějte „post-doc konkurs 2017“)

Přihlášky budou přijímány do 15. 6. 2017.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.