Laboratoř reprodukce buňky

Ing. Jiří Hašek, CSc.

Laboratoř regulace genové exprese

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc.

Laboratoř bioinformatiky

Ing. Jiří Vohradský, CSc.