Laboratoř molekulární biologie a imunologie

RNDr. Veronika Benson, PhD.

 

Vedoucí:
RNDr. Veronika Benson, PhD.

Tel: 296 442 395
E-mail: benson@biomed.cas.cz

 

RNDr. Veronika Benson, Ph.D. Vědecký asistent
Ing. Marek Kindermann Postgraduální student
Ing. Eva Neuhöferová Odborný pracovník VaV
Ing. Marta Patrná Laborant

Laboratoř Molekulární Biologie a Imunologie (LaMBI) se zabývá výzkumem antionkogenů a RNA, které regulují buněčnou komunikaci a migraci. Využíváme unikátní nanosensory, které umožňují dynamické sledování těchto molekul v živých systémech.

 Pro vývoj a progresi nádoru je důležitá komunikace nádorových a okolních buněk v rámci mikroprostředí dané tkáně. LaMBI se soustředí na studium regulačních microRNA a Rho-GTPáz v těchto procesech. MicroRNA jsou atraktivní cíle genové terapie a jako diagnostické markery. Nanočásticové komplexy, na kterých pracujeme, nám umožňují monitorovat vybranou microRNA v živém systému a navodit RNA interferenci, která je zde základem genové terapie. Vedle poznatků základního výzkumu v oblasti modifikací RhoGAP, buněčné migrace a mezibuněčné komunikace, směřuje náš výzkum k praktickému využití nanočástic jako diagnostických a terapeutických nosičů.

 obrazek1_ver2_CZ

Vývoj terapeutických a diagnostických nanočástic je zaměřen vedle microRNA i na proteinové molekuly, konkrétně antigen karcinomu prsu Her2/neu.

 obrazek2_ver2_CZ

Další perspektivní oblastí použití nanočástic, které se věnujeme, je stimulace nervových buněk pomocí mikroelektrodových čipů pokrytých nanodiamantovou vrstvou s různou chemickou modifikací. Zde sledujeme jak chování neuronů, tak i odpověď rezidentních imunitních buněk CNS – mikroglií.

 Podílíme se také na vývoji nových imunoterapeutik na bázi bakteriálních muramylových glykopeptidů v různých farmakologických formulacích, které by měli sloužit jako součást protinádorových vakcín aktivujících přirozenou imunitu, zejména antigen-prezentující buňky.