Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů

Prof. Ing. Petr Šebo, CSc.

Laboratoř buněčné signalizace

RNDr. Pavel Branny, CSc.

Laboratoř molekulární genetiky bakterií

Ing. Miroslav Pátek, CSc.

Laboratoř post-transkripční kontroly genové exprese

RNDr. Branislav Večerek, CSc.

Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese

Mgr. Libor Krásný, PhD.