Laboratoř molekulární genetiky bakterií

Miroslav_Pátek_web

Vedoucí Laboratoře:
Ing. Miroslav Pátek, CSc.

Tel.: +420 241 06 2398

Email: patek@biomed.cas.cz

Ing. Miroslav Pátek, CSc. Vedoucí laboratoře
Jan Blumenstein Student
RNDr. Mária Brennerová Vědecký pracovník
Mgr. Hana Dostálová Postgraduální student
Mgr. Michal Grulich Vědecký pracovník
RNDr. Jan Nešvera Vědecký pracovník
Mgr. Robert Rädisch Postgraduální student
Andrey Rapoport Postgraduální student
Věra Reimannová Technický pracovník
Ing. Lenka Rucká Vědecký pracovník
Anna Stachová Technický pracovník
RNDr. Václav Štěpánek Vědecký pracovník
Guadalupe Sofie Meneses Zavala Student

Vědecká práce v Laboratoři molekulární genetiky bakterií je zaměřena na studium kmenů bakterií aplikovatelných
v syntetické a environmentální biotechnologii. Řešíme otázky základního výzkumu (regulace exprese bakteriálních genů, biosyntéza nových enzymů, genetická analýza bakterií degradujících toxické látky). Získané poznatky pak aplikujeme na konstrukci nových kmenů produkujících biologicky aktivní látky a kmenů degradujících cizorodé látky v prostředí.

Základní témata výzkumu:

 • Analýza regulace transkripce genů Corynebacterium glutamicum zaměřená na funkci sigma faktorů RNA polymerasy
  a řízení aktivity promotorů
 • Vývoj a použití systému transkripce in vitro pro Corynebacterium glutamicum
 • Syntéza a použití enzymů metabolismu nitrilů z různých zdrojů (bakterií, plísní, rostlin)
 • Izolace, analýza a vývoj bakterií degradujících fenolické látky v životním prostředí (např. Rhodococcus erythropolis)
 • Genetická analýza bakterií degradujících xenobiotika (ropné uhlovodíky, polychlorované bifenyly a chloroetheny)
 • Mikrobiální bioremediační metody pro biodegradaci perzistentních aromatických polutantů
 • Posouzení a predikce přirozeného degradačního procesu v kontaminovaných půdách a vodách
 • Analýza struktury a funkce restrikčně-modifikačních enzymových systémů Typu I v Escherichia coli
 • Funkce restrikčně-modifikačních enzymů jako molekulárního motoru

Témata diplomových, bakalářských a dizertačních prací.

Více informací na webových stránkách laboratoře