Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizace

RNDr. Petr Novák, PhD.

Laboratoř charakterizace molekulární struktury

Prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.