• Zpravodajství MO ČR • 23.9.2014
    V Těchoníně jednali zástupci Ministerstva obrany, Pardubického kraje a akademické obce, aby se dohodli na budoucí spolupráci a dalších možnostech využití této jedinečné specializované nemocnice. … Za jednacím stolem zasedli se svými týmy náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel, ředitel sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany Jakub Hodinář a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Akademickou obec zastupovali předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig, rektor Univerzity obrany Brno Bohuslav Přikryl, Jiří Ehrlich z Českého vysokého učení technického a ředitel Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR Martin Bilej.
    http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/techonin-se-otevira-novym-moznostem-102505/