Centre for DNA Sequencing

Středisko sekvenování DNA

Head: Dr. Jürgen Felsberg, PhD.

Phone: + 420 296 442 369
Email: felsberg@biomed.cas.cz

Dr. Jürgen Felsberg, CSc. Vedoucí střediska
Ing. Markéta Jelínková, PhD. Technický pracovník
Lenka Benazouzová Technický pracovník