Středisko sekvenace DNA

Středisko sekvenování DNA

 

Vedoucí: Dr. Jürgen Felsberg, CSc.

Tel.: 296 442 369
E-mail: felsberg@biomed.cas.cz

 

Dr. Jürgen Felsberg, CSc. Vedoucí střediska
Ing. Markéta Jelínková, PhD. Technický pracovník
Lenka Benazouzová Technický pracovník

Středisko sekvenování DNA je neziskovým věděcko-servisním pracovištěm Mikrobiologického ústavu AV ČR v. v. i.
( viz. zákon č.341/2005 sb.) a slouží jako „core facility“ výhradně při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
Středisko je vybaveno dvěma automatickými genetickými analyzátory ABI PRISM 3130xl.

Více informací