Laboratory of Cell Reproduction

Ing. Jiří Hašek, CSc.

Laboratory of Regulation of Gene Expressionprese

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc.

Laboratory od Bioinformatics

Ing. Jiří Vohradský, CSc.