Mikrobiologický ústav reprezentuje na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji svým stálým exponátem ALGA OASIS Akademii věd České republiky.

 

Národní pavilon České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

 

Projekt zvaný Alga Oasis umělecky ztvárňuje model fotobioreaktoru pro pěstování řas a důmyslně spojuje umění a vědu.

Fotobioreaktor je zařízení, které za přítomnosti vody, živin, vzduchu a světla umožňuje pěstovat mikroorganismy. Nejčastěji jde o řasy, jejichž výzkumu se vědci v Mikrobiologickém ústavu věnují a poukazují na to, že pomocí řas je možné řešit mnohé dnešní urgentní požadavky života na naší planetě. Česká republika je v tomto směru významnou zemí nejen historicky, ale i v současnosti je dějištěm moderního a vysoce prestižního výzkumu, který si udržuje konkurenceschopnost v globálním srovnání.

ALGA OASIS stálý exponát Mikrobiologického ústavu AV ČR na světové výstavě EXPO 2020

Mikroskopické řasy jsou malou továrnou na cenné látky pro moderní biotechnologie. Pomocí řas může být řešeno mnoho současných problémů, jako je třeba nedostatek kvalitních potravin. Vznikl tak nápad představit tento proces veřejnosti v umělecky ztvárněné podobě. Návrh dobře zapadl do konceptu českého pavilonu „Connecting minds, building the future“.

Alga Oasis je samostatně stojící objekt, vyrobený z kruhovitě uspořádaných skleněných trubic tvořících dynamicky tvarovanou stylizovanou palmu vyzařující světlo. Uvnitř skleněných trubic probublává kapalina, přičemž bubliny vznikají v místě, kde se divák pohybuje. Objekt reaguje na diváka i změnou hry světel.

 

Středový pás s ilustracemi

Děj uvnitř exponátu vysvětluje světelně zvýrazněný středový pás s obrazovými světelnými ilustracemi, kde ve svém kruhovém prstencovém panelu symbolicky znázorňuje průběh fotosyntézy a její význam pro život včetně možného využití řasových biotechnologií.

Součástí exponátu jsou edukativní webové stránky www.algaosis.com , které si lze po načtení QR kódu prohlédnout na osobních zařízeních připojených na internet. Úvodní animace vás provede světem řas a fotosyntézy, na další záložce objasní jejich principy a seznámí vás s projektem.

 

Autorem Alga Oasis je multimediální umělec Michal Kohút, absolvent VŠUP v Praze. V jeho tvorbě se snoubí přístupy mezi uměleckými technikami a technologie z různých oborů. Pro jeho tvorbu je typická dynamičnost spojená s jemností a smyslem pro detail.

 

Součástí exponátu Alga Oasis je animace objasňující svět řas a fotosyntézy.

 

Časosběrný dokument instalace exponátu Alga Oasis