Research position

 

🧪Postdoc position

Laboratory of Microbial Genetics and Gene Expression

Research position

 

🧪PhD Student

Laboratory of Cellular and Molecular Immunology

Pracovník výzkumu a vývoje

 

🧪Vědecká pozice

Laboratoř buněčné biologie infekcí

PhD Student

 

🧪PhD Student

Laboratoř buněčné a molekulární imunologie

PhD Position

 

🧪PhD Position

Laboratory of Microbial Genetics and Gene Expression

Technická pozice

 

🧪Laborant

Laboratoř environmentální mikrobiologie

Vědecký pracovník

 

🧪Postdoktorand

Vědecká pozice – Laboratoř buněčných cyklů řas

Vědecký pracovník

 

🧪Biolog

Vědecká pozice – Laboratoř biotransformací

Administrativní pracovník

🧪 Administrátor(ka) dotačních projektů výzkumu a vývoje (M/Ž)

Grantové oddělení