Vědecký pracovník

 

🧪Postdoktorand

Vědecká pozice – Laboratoř buněčných cyklů řas

Vědecký pracovník

 

🧪Biolog

Vědecká pozice – Laboratoř biotransformací

Odborný pracovník výzkumu a vývoje

 

🧪Mikrobiolog

Technická pozice – Laboratoř environmentální mikrobiologie

 

Laborant

🧪 Laborant

Technická pozice – Laboratoř environmentální mikrobiologie

Administrativní pracovník

🧪 Administrátor(ka) dotačních projektů výzkumu a vývoje (M/Ž)

Grantové oddělení