Odborný technický pracovník

🧬 Laboratoř Fotosyntézy

  • Technik provádějící analýzy a izolace na přístrojích
Odborný technický pracovník

🧬 Laboratoř Fotosyntézy

  • Technik provádějící analýzy a vyhodnocování dat na přístrojích
Odborný technický pracovník

🧬 Laboratoř Fotosyntézy

  • Technik provádějící analýzy a vyhodnocování dat na konfokálním mikroskopu Zeiss LSCM 88
Odborný technický pracovník

🧬 Laboratoř biotechnologie

  • Pracovník provádějící analýzy a vyhodnocování dat na přístrojích
Odborný technický pracovník

🧬 Laboratoř anoxygenních fototrofů

  • Pracovník provádějící analýzy a vyhodnocování dat na přístrojích
Technická pozice

🧬 Laboratoř environmentální mikrobiologie

  • Laborant/Laborantka