Obsazování míst vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů MBÚ je založen na zásadách otevřeného, transparentního a na zásluhách založeného náboru (OTM-R) a řídí se se řídí Řádem výběrového řízení MBÚ.

Poznámka: Ústav je neuniverzitní veřejná výzkumná instituce a neuděluje doktorské tituly. Pracovníci na pozici doktorand musí být zapsáni do doktorského studia na vysoké škole, ale jsou vedeni (plně nebo částečně) pracovníkem ústavu.

Administrativa

🧬 Centrum ALGATECH, Třeboň

  • Personalista
Administrativa

🧬 Centrum ALGATECH, Třeboň

  • Specialista na vnitřní a vnější komunikaci