LaborantNOVÉ

🧪 Odborný technik / laborant(ka)

Technická pozice – Laboratoř anoxygenních fototrofů

Administrativní pracovníkNOVÉ

🧬 Grantový specialista

Odborná pozice – Grantové oddělení

Odborný pracovník

🧬 Mikrobiolog

Vědecká pozice – Laboratoř environmentální mikrobiologie