Horizont 2020 běžící
OP VVV běžící
OP PIK běžící
OP VaVpI v Třeboni info na: http://www.alga.cz/c-533-op-vavpi.html
OP VaVpi ukončeno
OP PK ukončeno
OP VK ukončeno

Horizont 2020

 

Název rámcového programu: Horizont 2020

Název projektu anglicky : PERtussIS COrrelates of Protection Europe

Akronym: PERISCOPE

Číslo projektu a identifikační kód: N°115910, H2020JTI-IMI2-2015-03-two stage

Typ projektu: IMI2-2015-03-05 – Vaccines

Koordinátor: Radboud University Medical Center, Holandsko

Řešitel MBÚ: Prof. Ing. Peter Šebo, CSc.

Rok zahájení: 3/2016

Rok ukončení: 2/2021

Počet účastnických států celkem:  9

z toho z EU:       8

Počet spoluřešitelů:   22

Max. dotace na celý projekt:               28 000 000 EUR

Max. dotace pro MBÚ:                           300 000 EUR

Zdroje financování: Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking, které získalo podporu z programu EU Horizon 2020 Research and Innovations a EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) a BMGF (Bill and Melinda Gates Foundation)

Cíl projektu:

Cílem konsorcia PERISCOPE je urychlit vývoj a registraci nových vakcín proti černému kašli – pertussis. K dosažení tohoto cíle je nutná identifikace nových biomarkerů ochrany a vývoj modelů, které lze použít k urychlení preklinického a klinického testování, a výběr nejlepších kandidátů na udělení licence.

Více informací: https://periscope-project.eu/

 

 

 

 

 

 

 

Název rámcového programu:  Horizont 2020

Název projektu anglicky:  Sustainable Algae Biorefinery for Agriculture aNd Aquaculture

Akronym:   SABANA

Číslo projektu a identifikační kód:   N°727874, H2020-BG-2016-2017/H2020-BG-2016-1

Typ:  IA

Koordinátor:  UNIVERSITY OF ALMERIA, Spain

Řešitel MBÚ:  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

Rok zahájení: 12/2016

Rok ukončení: 11/2020

Počet účastnických států celkem:  5

z toho z EU:  5

Počet spoluřešitelů:  10

Max. dotace na celý projekt:  8 848 523,75 EUR

Max. dotace pro MBÚ:  549 750 EUR

Zdroje financování:  Program EU Horizon 2020 Research and Innovations

Cíl projektu:

Cílem projektu je vyvinout rozsáhlou integrovanou biorafinerii na bázi mikrořas pro výrobu biostimulantů, biopesticidů a doplňkových krmných látek, včetně biofertilizátorů a krmiv pro vodní živočichy, za použití pouze mořské vody a živin z odpadních vod. Cílem je dosáhnout nulového odpadového procesu v demonstračním měřítku do 5 ha, udržitelného jak z hlediska životního prostředí, tak i ekonomicky.

Více informací: http://www.eu-sabana.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název rámcového programu:  HORIZONT 2020

Název projektu anglicky: European Network of Fourier-Transform Ion-Cyclotron-Resonance Mass Spectrometry Centers

Akronym: EU_FT-ICR_MS

Číslo projektu a identifikační kód: N°731077, H2020-INFRAIA-2017-1-two-stage

Typ: RIA

Koordinátor:  CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS, France

Řešitel MBÚ:   RNDr. Petr Novák, PhD

Rok zahájení:   1/2018

Rok ukončení:   12/2021

Počet účastnických států celkem:  9

z toho z EU:  8

Počet spoluřešitelů:  11

Max. dotace na celý projekt:  4 988 746,50 EUR

Max. dotace pro MBÚ:  400 103,25 EUR

Zdroje financování:  Program EU Horizon 2020 Research and Innovations

 

4 cíle projektu:

 1. Poskytnout akademickým, malým, středním a průmyslovým společnostem ze zemí EU přístup k prvotřídním střediskům FT-ICR MS.
 2. Vybudovat evropskou komunitu konečných uživatelů a FT-ICR MS vědeckých pracovníků.
 3. Otevřený přístup k datům a softwaru v síti EU FT-ICR MS
 4. Posílit aplikační potenciál FT-ICR MS podporou inovativního a kooperativního výzkumu mezi evropskými FT-ICR MS akademickými vědci a soukromými společnostmi (přístrojové vybavení a software).

Více informací: http://eu-fticr-ms.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název rámcového programu: HORIZONT 2020

Název projektu anglicky: European Proteomics Infrastructure Consortium Providing Access

Akronym: EPIC-XS

Číslo projektu a identifikační kód: N°823839, H2020-INFRAIA-2018-1

Typ: RIA

Koordinátor: Utrecht University, Holandsko

Řešitel MBÚ:  RNDr. Petr Novák, PhD

Rok zahájení:  1/2019

Rok ukončení: 12/2022

Počet účastnických států celkem: 15

z toho z EU: 13

Počet spoluřešitelů: 18

Max. dotace na celý projekt:  9 986 185,75 EUR

Max. dotace pro MBÚ: 384 000 EUR

Zdroje financování: Program EU Horizon 2020 Research and Innovations

Cíle projektu:

Projekt vytváří konsorcium předních světových, vysoce inovativních evropských proteomických center se společným cílem podporovat vynikající výzkum v oblasti přírodních věd v Evropě. Projekt poskytne vědcům nadnárodní přístup ke špičkovým proteomickým technologiím a zdrojům, posílí a rozšíří evropské proteomické společenství prostřednictvím jeho odborných znalostí v oblasti proteomiky. Projekt umožní vývoj a implementaci nových  proteomických a bioinformatických přístupů založených na hmotnostní spektrometrii. Excelentní školicí kurzy a programy pořádané v rámci projektu, které budou k dispozici jak nováčkům, tak zkušeným odborníkům, přilákají nové výzkumné komunity, které se budou vzdělávat v pokročilých proteomických technologiích.

Více informací: https://epic-xs.eu

 

 

 

 

Projekty OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0014484

Trvání projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021

Příjemce:  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu je podpořen projekt příjezdové

mobility výzkumného pracovníka schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, který byl uveden v „no-money“ seznamu.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název projektu: ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777

Trvání projektu: 1.5.2017 – 30.4.2021

Hlavní příjemce: Masarykova univerzita v Brně

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/37550

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název projektu: Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818

Trvání projektu: 1.6.2017 – 31.5.2019

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.psup.cz/modernizace-a-podpora-vyzkumnych-aktivit-narodni-infrastruktury-pro-translacni-medicinu-eatris-cz/

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA – IF

(MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I.)

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008376

Trvání projektu: 1.6.2018 – 31.1.2022

Příjemce:  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu je podpořen projekt příjezdové

mobility výzkumné pracovnice schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, který byl uveden v „no-money“ seznamu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007990

Trvání projektu: 1.1.2018 – 31.7.2020

Příjemce:  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu je internacionalizace a posílení výzkumu MBÚ. U výjezdových mobilit je projekt zaměřen na podporu profesního rozvoje začínajících mladých výzkumných pracovníků MBÚ prostřednictvím získání nových zkušenosti a praxe v zahraničí a podporu kvalitních senior výzkumníků MBÚ v jejich dalším profesním růstu. U příjezdových mobilit je pak projekt zacílen na využití potencionálu post-doků ze zahraničí v rámci MBÚ a přenos zahraničních zkušeností kvalitních senior výzkumníků do MBÚ. V rámci projektu bude realizováno 7 příjezdových mobilit a 7 výjezdových mobilit. K prezentaci výsledků a navázání kontaktů budou sloužit účasti na zahraničních konferencích a diseminační semináře.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010493

Trvání projektu: 1.9.2018 – 31.8.2020

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu je podpořen projekt příjezdové
mobility výzkumného pracovníka schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, který byl uveden v „no-money“ seznamu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Projekty OP PIK

Název projektu:  Výzkum a vývoj sideroforového preparátu pro podporu růstu a ochranu zemědělsky významných druhů rostlin za využití zemědělských odpadů.

Poskytovatel: MPO

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program APLIKACE

Prioritní osa: PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004960

Trvání projektu: 1.1.2017 – 30.9.2019

Hlavní příjemce: GEN-TREND s.r.o.

http://www.gentrend.cz/sluzby/molekularni-biologie-vyzkum-a-vyvoj/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-op-podnikani-a-inovace-p/

 

Název projektu:  Výzkumné a vývojové aktivity společnosti TriLAB Group s.r.o. využívající technologie 3D tisku s delta kinematikou pro nové aplikace 3D tisku.

Poskytovatel: MPO

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:    PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0011449

Trvání projektu: 2.10.2017 – 30.9.2020

Příjemce: TriLAB Group s.r.o.

Cíle projektu:  Předmětem realizace projektu jsou výzkumné a vývojové aktivity vedoucí k vytvoření prototypu nového produktu – řešení na bázi delta kinematiky a jeho následná aplikace nejen pro oblast FDM tisku ve vědě a výzkumu, školství a průmyslu.

 

Název projektu: Výzkum a vývoj sanitárního komplexu pro osoby s omezením pohybu

Poskytovatel: MPO

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010359

Trvání projektu: 20.4.2017 – 31.12.2019

Hlavní příjemce: Alca plast, s.r.o.

Cíle projektu: Předmětem projektu je výzkum a vývoj sanitárního komplexu, primárně určeného pro osoby s omezením pohybu. Podstatou vyvíjeného produktu je výškově nastavitelná toaleta, která umožní využití jak osobami s dočasnými pohybovými omezeními, tak trvale upoutanými na invalidní vozík.

Projekty OP VaVpi

O projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0109

Název projektu: Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)*

*BIOCEV je oficiální, iniciálovou zkratkou projektu

 

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z Prioritní osy 1– Evropská centra excelence.

 

Projekty OP PK:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost získal podporu pro projekt Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku (PISBM)(CZ.2.16/3.1.00/24023).

Cílem projektu je vybudování infrastruktury pro výzkum medicínsky důležitých molekul s ohledem na včasnou detekci závažných onemocnění a lepší porozumění jejich mechanismům. Projekt Pražská infrastruktura pro strukturni biologii a metabolomiku (PISBM) vytváří nové možnosti pro strukturní analýzu medicínsky důležitých biochemických procesů a struktury biomolekul. PISBM bude kombinovat dvě základní analytické techniky, a to hmotnostní spektrometrii (MS) a nukleární magnetickou rezonanci (NMR), při řešení klíčových biomedicínských otázek s důrazem na diagnostiku infekčních a nádorových onemocnění a definici příslušných terapeutických cílů.

V rámci realizace projektu byl pořízen nový NMR spektrometr s protonovou pozorovací frekvencí 700 MHz a hmotnostní spektrometr s iontově cyklotronovým hmotnostním analyzátorem (FT-ICR-MS) s magnetickým polem 12 T. Zároveň došlo k rozšíření stávajícího NMR spektrometru 600 MHz o spojení s kapalinovou chromatografií (HPLC-NMR). Nedílnou součástí projektu je i rekonstrukce a modernizace objektu v areálu Akademie věd v Praze 4 – Krči.

Partneři projektu

Partnery projektu, jehož finanční objem přesahuje 87 milionů korun, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeUniverzita Karlova v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci.

Praha & EU

Investujeme do vaší budoucnosti

Projekty OP VK:

 • EE2.3.20.0055 – Tvorba týmů pro Centrum mikrobiologie a imunologie (2011-2014, MSM/EE)
  (Establishment of teams for The center of microbiology and immunology)
 • EE2.3.30.0003 – IMPULS, Inovace v Mikrobiologii – Postdoktorandské výUkové a Laboratorní Středisko (2012-2015, MSM/EE)
 • EE2.3.30.0059 – Algain (2012-2015, MSM/EE)
 • EE2.3.20.0203 – ALGAMAN – Rozvoj lidských zdrojů výzkumu fotosyntézy a řasových biotechnologií v jižních Čechách (2013-2015, MSM/EE)
 • 2013-2015 CZ.1.07/2.2.00/28.0296 – Mevapox​
 • 2012 -2015  CZ.1.07/2.3.00/20.0306 – Integrace týmu pro vývoj a výzkum nových principů nanotechnologie v biomedicíně pro vzdělávání a lékařskou praxi
 • 2012-2014 CZ.1.07/2.3.00/35.0002: VĚDRO – Věda pro veřejnost/cesta k udržitelnému rozvoji