Mikrobiologie

Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů

Prof. Ing. Petr Šebo, CSc.
Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů

Laboratoř buněčné signalizace

RNDr. Pavel Branny, CSc.
Laboratoř buněčné signalizace

Laboratoř molekulární genetiky bakterií

Ing. Miroslav Pátek, CSc.Laboratoř molekulární genetiky bakterií

Laboratoř post-transkripční kontroly genové exprese

RNDr. Branislav Večerek, CSc.

Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese

Mgr. Libor Krásný, PhD.

Biologie buňky a bioinformatika

Laboratoř reprodukce buňky

Ing. Jiří Hašek, CSc.

Laboratoř regulace genové exprese

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc.

Laboratoř bioinformatiky

Ing. Jiří Vohradský, CSc.

Strukturní biologie

Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizace

RNDr. Petr Novák, PhD.

Laboratoř charakterizace molekulární struktury

Prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.

Biosyntéza

Laboratoř biologie sekundárního metabolismu

Ing. Jiří Janata, CSc.

Laboratoř biotransformací

Prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.

Ekologie

Laboratoř genetiky a metabolismu hub

Mgr. Miroslav Kolařík, PhD.
Laboratoř genetiky a metabolismu hub

Laboratoř environmentální mikrobiologie

Doc. RNDr. Petr Baldrian, PhD.

Laboratoř environmentální biotechnologie

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD.

Laboratoř biologie hub

Mgr. Jan Jansa, PhD.

Imunologie

Laboratoř buněčné a molekulární imunologie

RNDr. Martin Bilej, DrSc.Laboratoř buněčné a molekulární imunologie

Laboratoř nádorové imunologie

RNDr. Marek Kovář, PhD.

Laboratoř molekulární biologie a imunologie

RNDr. Veronika Benson, PhD.

Laboratoř imunoterapie

Dr. Luca Vannucci, M.D., PhD.

Servisní střediska

Biotechnologická hala

Ing. Aleš Prell, CSc

Středisko sekvenace DNA

Dr. Jürgen Felsberg, CSc.

Středisko Cytometrie a Mikroskopie

RNDr. Jan Svoboda, PhD.

Detašovaná pracoviště

Centrum Algatech

Prof. RNDr Ondřej Prášil, CSc

Centrum nanobiologie a strukturní biologie

Prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, PhD.

Laboratoř gnotobiologie

RNDr. Marek Šinkora, PhD.

BIOCEV