Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů

Prof. Ing. Petr Šebo, CSc.
Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů

Laboratoř buněčné signalizace

RNDr. Pavel Branny, CSc.
Laboratoř buněčné signalizace

Laboratoř modulace genové exprese

Ing. Miroslav Pátek, CSc.Laboratoř molekulární genetiky bakterií

Laboratoř post-transkripční kontroly genové exprese

RNDr. Branislav Večerek, CSc.

Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese

Mgr. Libor Krásný, PhD.

Laboratoř reprodukce buňky

Ing. Jiří Hašek, CSc.

Laboratoř regulace genové exprese

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc.

Laboratoř bioinformatiky

Ing. Jiří Vohradský, CSc.

Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizace

RNDr. Petr Novák, PhD.

Laboratoř charakterizace molekulární struktury

Prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.

Laboratoř antibiotické rezistence a mikrobiální metabolomiky

Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D.

Laboratoř biotransformací

Doc. Ing. Kateřina Valentová, PhD.

Laboratoř genetiky a metabolismu hub

Mgr. Miroslav Kolařík, PhD.
Laboratoř genetiky a metabolismu hub

Laboratoř environmentální mikrobiologie

RNDr. Petr Baldrian, PhD.

Laboratoř environmentální biotechnologie

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD.

Laboratoř biologie hub

Mgr. Jan Jansa, PhD.

Laboratoř buněčné a molekulární imunologie

MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.Laboratoř buněčné a molekulární imunologie

Laboratoř nádorové imunologie

RNDr. Marek Kovář, PhD.

Laboratoř imunoterapie

Dr. Luca Vannucci, M.D., PhD.

Laboratoř buněčné biologie infekcí

RNDr. Jana Kamanová, PhD.

Středisko sekvenace DNA

Dr. Jürgen Felsberg, CSc.

Středisko Cytometrie a Mikroskopie

RNDr. Jan Svoboda, PhD.

Centrum Algatech

Prof. RNDr Ondřej Prášil, CSc

Laboratoř gnotobiologie

RNDr. Marek Šinkora, PhD.

Biotechnologická hala

Ing. Aleš Prell, CSc

BIOCEV