Na základě smluv s univerzitami a vysokoškolskými pracovišti řada vědců z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.
také přednáší na vysokých školách v bakalářských, magisterských a doktorandských programech.

V MBÚ AV ČR pracuje každoročně mezi 150 – 180 posluchači různých vysokých škol.
Vypracovávají zde své bakalářské, diplomové a doktorandské práce.
Mohou využívat závodní jídelnu, veškeré informační zdroje a vybavení laboratoří.
V říjnu se každoročně pořádá seznamovací a informační pobyt v našem školícím středisku v Jáchymově.

Nabídky témat bakalářských či diplomových prací naleznete v informačních systémech příslušných fakult nebo konkrétní možnosti a nabídky uvádí jednotlivé laboratoře na svých stránkách, popř. je možná individuální dohoda s vedoucím laboratoře.

Nejlepší diplomové a doktorandské práce jsou vedením MBÚ AV ČR finančně odměňovány.

FAQ

Jak začít, pokud chci na Mikrobiologickém ústavu vypracovat bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci?

Nejlepším startovním bodem je oslovit laboratoř zabývající se výzkumem, na kterém byste se chtěl/a podílet. Můžete začít v sekci vypsaných témattýká se především disertačních prací) s nabídkami laboratoří, které aktuálně hledají studenty. Nenechte se ale odradit, pokud nenajdete žádnou pro Vás vhodnou nabídku. Projděte si informace o jednotlivých laboratořích na webu Mikrobiologického ústavu, a pokud Vás vědecká tématika některé z laboratoří zaujme, neváhejte kontaktovat přímo vedoucího laboratoře nebo jiného pracovníka. S ním se domluvíte na dalším postupu.

Stačí domluvit se s laboratoří Mikrobiologického ústavu?

Pro vypracování jakékoli formální studentské práce musíte být (nebo se stát) studentem/studentkou některé z českých (případně i zahraničních) univerzit. Konkrétní dohoda mezi univerzitou a Mikrobiologických ústavem je individuální – zaleží na univerzitě, typu studentské práce, zda již studujete nebo teprve plánujete studium zahájit. O vhodném postupu se proto poraďte přímo s vedoucím Vámi vybrané laboratoře. Nezapomeňte, že zahájení studia na univerzitě obvykle předchází přijímací řízení, ke kterému se musíte včas přihlásit.

Mohu se zapojit do výzkumu i jako student/ka střední školy?

Ano, je to možné. Kontaktujte laboratoř, jejíž výzkum Vás zajímá a domluvte se na konkrétní možnosti spolupráce. Vynikající příležitostí jsou také vědecké stáže na pracovištích Akademie věd v rámci projektu Otevřená věda. Stáže jsou cíleny přímo na středoškolské a vysokoškolské studenty/studentky a mohou být startovní pozicí ať už pro projekt Středoškolské odborné činnosti nebo pro Vaši budoucí bakalářskou nebo diplomovou práci. Více informací naleznete na webu http://www.otevrenaveda.cz/

Budu mít jako student/ka na Mikrobiologickém ústavu nějaké povinnosti?

Vaše povinnosti vyplývají především z dohody s vedoucím laboratoře, ve které budete pracovat. Týká se to jak postupu na Vaší studentské práci, tak i případných jiných pracovních aktivit. Budete-li mít pracovní úvazek, jste povinni dodržovat všechny platné předpisy MBÚ, zejména docházku na pracoviště podle výše úvazku. Od studentů doktorského studia se dále očekává, že budou dle svých možností navštěvovat ústavní vědecké semináře, které probíhají v pátek dopoledne.

Jak budu finančně ohodnocen/a? 

Studenti/studentky doktorského studia dostávají stipendium od svých fakult. Jejich výše je na každé fakultě různá a může záviset na ročníku, ve kterém studujete, na pedagogické a publikační aktivitě nebo na účasti na vědeckých konferencích. Úvazek na Mikrobiologickém ústavu je třeba vždy dohodnout s vedoucím Vaší laboratoře – jeho výše závisí na možnostech laboratoře a konkrétní domluvě. Studenti doktorského studia obvykle získají úvazek 50-100%, studenti bakalářského a magisterského studia vzhledem k omezené časové kapacitě pak nejčastěji symbolický úvazek 5-20%.

Čekají mě jako VŠ studenta/studentku na Mikrobiologickém ústavu nějaké další benefity?

Největším benefitem je bezesporu možnost vypracovat studentskou (bakalářskou, magisterskou nebo doktorskou) práci v moderní vědecké instituci a optimálně tak nastartovat Vaši profesní kariéru. Kromě toho na Vás ovšem čeká celá řada dalších benefitů:

Motivační odměna za vědecký výkon a publikační aktivitu

V případě, že se výsledky Vaší práce v laboratoři podaří uveřejnit v publikaci, kde budete prvním autorem, bude Vám ředitelem Mikrobiologického ústavu udělena finanční prémie ve výši impaktního faktoru vědeckého časopisu vynásobeného částkou 1000,- Kč (výše impaktních faktorů se podle prestiže časopisu nejčastěji pohybuje mezi 1 a 10). Pravidelně jsou odměňovány také nejlepší diplomové a dizertační práce a vědecké týmy jako celek za excelentní publikační výstupy.

Stravenky

Pokud budete mít na Mikrobiologickém ústavu pracovní úvazek, získáte nárok na stravenky SODEXO ve výši 70,- Kč, které budou ze strany zaměstnavatele dotovány částkou 38,50 Kč. Počet stravenek bude záviset na výši Vašeho úvazku a docházky. Stravenky je možné využít jak ve dvou jídelnách krčského kampusu, tak v řadě jiných stravovacích zařízení a obchodů s potravinami.

Kurzy cizích jazyků

Jako zaměstnanec Mikrobiologického ústavu můžete absolvovat finančně velmi výhodné kurzy cizích jazyků, zejména anglického jazyka (obecná i odborná angličtina, zkouškové kurzy, kurzy češtiny pro cizince). Jazykové kurzy probíhají v centru Prahy nedaleko Masarykova nádraží (Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AVČR, Hybernská 8/1000, 110 00 Praha 1); více informací najdete na webu: http://www.langdpt.cas.cz/. Kromě toho probíhají kurzy anglického jazyka také v krčském kampusu na Ústavu molekulární genetiky. Ty je možno navštěvovat po individuální domluvě.

Další zaměstnanecké benefity

V případě, že pracujete na Mikrobiologickém ústavu déle než 1 rok s úvazkem alespoň 50%, získáte dle Vašeho výběru nárok na jeden z následujících benefitů: (1) příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu pojištění, (2) poukázky Flexi Pass – http://cz.benefity.sodexo.com/chci-cerpat-sve-benefity/flexipass, (3) Multisport karta – https://multisport.cz/

Sportovní vyžití

V krčském kampusu je k dispozici posilovna a squash – https://www.img.cas.cz/dalsi-zarizeni/sportovni-zarizeni/ a venkovní hřiště s umělým povrchem (fotbal, basketbal, volejbal)

Mám nárok na ubytování, když nejsem z Prahy?

Jako vysokoškolský student si můžete zažádat o kolej dle nabídky Vaší univerzity. Řada studentů řeší svoje ubytování pronájmem soukromého bytu. Ubytování v ubytovně Mikrobiologického ústavu je primárně určeno pro zahraniční pracovníky a studentům z ČR je poskytováno jen výjimečně.