Na základě smluv s univerzitami a vysokoškolskými pracovišti řada vědců z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.
také přednáší na vysokých školách v bakalářských, magisterských a doktorandských programech.

Váháte jakou vysokou školu si vybrat?
Inspirujte se!

staze_pro_studenty

Na základě smluv s univerzitami a vysokoškolskými pracovišti řada vědců z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.
také přednáší na vysokých školách v bakalářských, magisterských a doktorandských programech.

V MBÚ AV ČR pracuje každoročně mezi 150 – 180 posluchači různých vysokých škol.
Vypracovávají zde své bakalářské, diplomové a doktorandské práce.
Mohou využívat závodní jídelnu, veškeré informační zdroje a vybavení laboratoří.
V říjnu se každoročně pořádá seznamovací a informační pobyt v našem školícím středisku v Jáchymově.

Nabídky témat bakalářských či diplomových prací naleznete v informačních systémech příslušných fakult nebo konkrétní možnosti a nabídky uvádí jednotlivé laboratoře na svých stránkách, popř. je možná individuální dohoda s vedoucím laboratoře.

Nejlepší diplomové a doktorandské práce jsou vedením MBÚ AV ČR finančně odměňovány.

Cena MBÚ za nejlepší  disertační práci v roce 2015

  • Vendula Krynická, PřF JU, 2015 Role of FtsH proteases in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. Školitel Josef Komenda
  • Dagmar Šrůtková, PřF UK, 2015 Charakterizace a využití složek střevní mikroflóry v experimentálních modelech lidských civilizačních onemocnění. Školitelka Hana Kozáková

 Cena MBÚ za nejlepší  diplomovou práci v roce 2015

Finanční odměna ve výši 10 tis. Kč pro autora.

  • Adéla Čmoková, PřF UK, 2015, Molekulární typizace izolátů z komplexu Arthroderma benhamiae, původce epidemické zoonotické dermatofytózy  v Evropě. Školitel Vít Hubka
  • Michal Rosůlek, PřF UK, 2015, Studium vlivu kofaktoru na strukturu proteinu pomocí hmotnostní spektrometrie. Školitel Petr Novák