Mezi nejvýznamnější výsledky pracovníků MBÚ patří:

Vakcína proti antraxu (1961)

Mucidin – jediné původní čsl. antibiotikum, které došlo klinického využití (Mucidermin SPOFA, 1956-8)
Technologie pěstování jedlých hub (žampióny, hlíva ústřičná, shii-take; 1960-1980)
Zjednodušení a zefektivnění výroby penicilínu a dalších antibiotik (současnost)
Vývoj podpůrných léků při léčbě mononukleózy a dalších chorob jater a prostaty a potravinových doplňků s pozitivním vlivem na imunitní systém (současnost)
Vývoj cílených protinádorových léčiv (současnost)

Technologie dekontaminace půd znečištěných ropnými látkami, polycyklickými uhlovodíky a polychlorovanými bifenyly (současnost)
Technologie přípravy řasové biomasy pro použití ve farmacii a potravinářství (současnost)
Technologie chovu tzv. bezmikrobních zvířat, umožňující vývoj nových vakcín a léčiv