Volná pracovní místa

New postdoc position

Do laboratoře environmentální mikrobiologie se hledá nová PhD. posila.

Více informací níže:

Offer of a postdoc position lab 141

Konkurz na obsazení místa PhD studia

Laboratoř bioinformatiky a Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese Mikrobiologického ústavu AVČR, v.v.i. vypisují konkurz na místo PhD studia v rámci projektu – „Identifikace transkripčních regulačních sítí v modelových mikroorganismech“. kontakt: vohr@biomed.cas.czINZERÁT ZDE

Výzkumný pracovník v oboru řasové biotechnologie (Postdoktorand)

  POŽADAVKY Organizace projektů, provádění laboratorních a venkovních pokusů zaměřených na kultivace mikrořas; znalost biochemických a fyziologických metod, týmová práce v mezinárodním výzkumném konsorciu; vedení doktorandů; příprava publikací.   VAŠE KVALIFIKACE Dokončené doktorské studium; dobré odborné znalosti v oboru biochemie, mikrobiologie nebo biotechnologie; dobré sociální interakce; schopnost pracovat v týmu; samostatnost.   Více informací na:…

Postdoc position

Diversity of Anoxygenic Phototrophs Anoxygenic Phototrophs are evolutionarily old organisms, which harvest light energy using bacteriochlorophyllcontainingreaction centers. These highly diverse organisms are present in many aquatic habitats (Zeng et al.PNAS 111:7795-7800, 2014; Koblizek, FEMS Microbiol Rev 39: 854–870). The project will focus on molecular analyses of field samples using both DNA and RNA sequencing. Selected candidate…

Výběrové řízení pracovník v kvalifikačním stupni 3a (postdoktorand)

Ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14220 Praha 4-Krč, vypisuje v souladu s Kariérním řádem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR (Interní norma částka 13/2006) a s článkem 7 odst. 3 Vnitřního mzdového předpisu MBÚ výběrové řízení na 5 míst pracovníků v kvalifikačním stupni 3a (postdoktorand) s nástupem od 1.7.2017 (pracovní úvazek 1,0) v oborech mikrobiologie…

Postdoc in Microbial Ecology at the Environmental Molecular Sciences Laboratory

Job offer Postdoc in Microbial EcologyWe are looking for a qualified person with an experience in microbial ecology that will be involved in research focusing the microbial contribution to the functioning of coniferous forest ecosystem using a complex multi-omics approach. The position will be devoted to the project FICUS that uses the facilities for metatranscriptomics…

Laboratoř buněčné signalizace

Laboratoř buněčné signalizace hledá pro nadcházející akademický rok 2017/2018 Ph.D studenty(ky) v oboru buněčná a nádorová biologie. For the upcoming academic year 2017/2018. Laboratory of Cell Signaling is seeking PhD candidates who are interested in the field of Cell and Cancer Biology. PhD student positions are available at the Laboratory of Cell Signaling at the…

Laboratoř nádorové imunologie

Hledáme motivované bakalářské, magisterské i doktorské studenty  Hledáme budoucího kolegu do Laboratoře nádorové imunologie Nabízíme široké spektrum výzkumných témat, na výběr je například studium interakcí imunitní systém – nádor, mechanismy protinádorové imunity, imunoterapie a možnosti ovlivnění protinádorové imunitní reakce, a to zejména imunokomplexy IL-2 a různými anti-IL-2 mAb, které jsou extrémně silnými stimulans T a…

Laboratoř environmentální mikrobiologie

Laboratoř environmentální mikrobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. hledá motivovaného studenta pro nově vypsané téma disertační práce :  Faktory prostředí, ovlivňující složení společenstva hub v temperátním lese práce bude zahrnovat terénní odběry v terénu i pokročilé laboratorní analýzy. Houby představují významnou skupinu půdních mikroorganismů. Mezi jinými působí jako rozkladači, pathogeni či symbionti rostlinných…