Výběrové řízení pracovník v kvalifikačním stupni 3a (postdoktorand)

Ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14220 Praha 4-Krč, vypisuje v souladu s Kariérním řádem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR (Interní norma částka 13/2006) a s článkem 7 odst. 3 Vnitřního mzdového předpisu MBÚ výběrové řízení na 5 míst pracovníků v kvalifikačním stupni 3a (postdoktorand) s nástupem od 1.7.2017 (pracovní úvazek 1,0) v oborech mikrobiologie […]

Laboratoř molekulární genetiky bakterií

Laboratoř molekulární genetiky bakterií hledá Diplomanta (student magisterského studia)  Ph.D. studenta (přihláška do konce dubna na UK) nebo vysokoškoláka (UK, VŠCHT) na studium biodegradačního potenciálu mikrobiálních komunit v půdě a v rhizosféře, především na dlouhodobě silně kontaminovaných lokalitách (polycyklické a monoaromatické uhlovodíky). Práce bude přímo navazovat na projekt financovaný z GAČR s názvem “Nové geny pro degradaci […]

PhD student positions are available in the Group of Cell Biology

Group of Cell Biology, Institute of Microbiology of the CAS in Prague. PhD student positions are available in the Group of Cell Biology, Institute of Microbiology of the CAS in Prague, situated in the new BIOCEV building at Vestec, nearby Prague (http://www.biocev.eu/en/). The group studies mechanisms involved in development and differentiation of multicellular yeast colonies. […]

Postdoc in Microbial Ecology at the Environmental Molecular Sciences Laboratory

Job offer Postdoc in Microbial EcologyWe are looking for a qualified person with an experience in microbial ecology that will be involved in research focusing the microbial contribution to the functioning of coniferous forest ecosystem using a complex multi-omics approach. The position will be devoted to the project FICUS that uses the facilities for metatranscriptomics […]

Laboratoř buněčné signalizace

Zapati2

Laboratoř buněčné signalizace hledá pro nadcházející akademický rok 2017/2018 Ph.D studenty(ky) v oboru buněčná a nádorová biologie. For the upcoming academic year 2017/2018. Laboratory of Cell Signaling is seeking PhD candidates who are interested in the field of Cell and Cancer Biology. PhD student positions are available at the Laboratory of Cell Signaling at the […]

Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese

Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese hledá motivovaného PhD studenta.   We are looking for a motivated PhD student.   The project(s) will deal with a newly discovered phenomenon – NAD+ utilization by RNA polymerase (RNAP) as a transcription initiating substrate.  References: Nature, 2016, 535: 444-447, doi:10.1038/nature18622, FEMS Microbiol Rev, 2016, doi: 10.1093/femsre/fuw041; modifications of DNA […]

Laboratoř nádorové imunologie

Hledáme motivované bakalářské, magisterské i doktorské studenty  Hledáme budoucího kolegu do Laboratoře nádorové imunologie Nabízíme široké spektrum výzkumných témat, na výběr je například studium interakcí imunitní systém – nádor, mechanismy protinádorové imunity, imunoterapie a možnosti ovlivnění protinádorové imunitní reakce, a to zejména imunokomplexy IL-2 a různými anti-IL-2 mAb, které jsou extrémně silnými stimulans T a […]

Laboratoř environmentální mikrobiologie

Laboratoř environmentální mikrobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. hledá motivovaného studenta pro nově vypsané téma disertační práce :  Faktory prostředí, ovlivňující složení společenstva hub v temperátním lese práce bude zahrnovat terénní odběry v terénu i pokročilé laboratorní analýzy. Houby představují významnou skupinu půdních mikroorganismů. Mezi jinými působí jako rozkladači, pathogeni či symbionti rostlinných […]