Projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Prioritní osa:                        PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Investiční priorita:              
IP 1 - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu

                                            a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných
                                            skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Číslo projektu:                    
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007990

Datum zahájení fyzické realizace projektu:     1. 1. 2018
 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 
31. 3. 2020
Doba trvání projektu:                                       
27 měsíců

EATRIS-CZ: Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ
Poskytovatel:
                      MŠMT

Operační program:              Operační program Výzkum, vývoj a inovace
Prioritní osa:                       PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 
Číslo projektu:                     CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818  
Trvání projektu:                  1.6.2017 – 31.5.2019 
Hlavní příjemce:                  Univerzita Palackého v Olomouci         
Více informací:                    ZDE

 

 loog EU-MSMT
 
 

OPPIKmpo-logo