Leoš Valášek, PhD.Vedoucí:
Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc.

Tel.: +420 296 442 288

E-mail:  valasekl@biomed.cas.cz

webové stránky laboratoře jsou v angličtině

Laboratoř regulace genové exprese byla založena v červnu 2006 a zabývá se studiem jednoho ze základních molekulárně biologických procesů v buňce, tj. syntézou proteinů a její regulací jak na všeobecné, tak na genově specifické úrovni.
Náš převážně základní výzkum je zaměřen na poznání toho, jak buňka dokáže dešifrovat  genetický kód DNA a na základě relativně jednoduchého klíče přeložit – pomocí velmi složitého mechanismu – informaci z jednotlivých genů, coby „úložišť dat“, do proteinů, coby „vykonavatelů“ drtivé většiny buněčných funkcí. Navíc nás zajímá, jak je tohle všechno regulováno v rámci stále se měnících podmínek jimž je buňka vystavována a na něž musí rychle reagovat změnou repertoáru proteinů, které zrovna syntetizuje.

Cílem našeho výzkumu ze společenského hlediska je hlavně rozšíření povědomí o tom, jak jednotlivé procesy v buňce mají správně fungovat, aby naši kolegové ve světě, kteří se zabývají aplikovaným výzkumem, tedy výzkumem cíleně směřujícím
na léčbu konkrétních onemocnění, měli snažší práci rozpoznat co se v rámci těchto procesů děje špatně a jak to případně „napravit“ pomocí léčiv atd.

Naše laboratoř pracuje jednak s nejznámějším modelovým organismem této planety, pučivou kvasinkou Saccharomyces cerevisiae, a potom také se savčimi buněčnými liniemi jako jsou HeLA, HEK atd. V naší práci využíváme celou řadu molekulárně biologických, biochemických, genetických a strukturálních technik. Máme to štěstí, že za námi stáli či stále stojí takový velikáni podpory vědeckého výzkumu v zahraničí jako jsou the Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute a NIH FIC. Pochopitelně nelze opomenout ani významnou finanční podporu České grantové agentury GAČR, například ve formě prestižního Centra Excelence, jehož jsme nositeli.

V březnu 2016 na doporučení mezinárodní hodnotící komise byla naše laboratoř vybrána mezi 13 nejprestižnějších laboratoří v rámci celé Akademie Věd ČR. Videozáznam z konference vybraných vědeckých týmů 24.3.2016

translation initiation factors in a supercomplex

translační iniciační faktory v superkomplexu


translační iniciační faktor 3 ( eIF 3) na 40S ribozomu

translační iniciační faktor 3 (eIF3) na 40S ribozomu

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie