Laboratoř regulace genové exprese

Leoš Valášek, PhD.

Vedoucí laboratoře:

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc.

 

Tel.:  (+420) 296 442 288
E-mail:  valasekl@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře (v angličtině)

Dr. rer. nat. Leoš Valášek, DSc. Vedoucí laboratoře
RNDr. Stanislava Gunišová, Ph.D Vědecký pracovník
RNDr. Anna Herrmannová, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Petra Beznosková, Ph.D Postdoktorand
MSc. Mohammad Mahabub Pasha Postdoktorand
RNDr. Adriana Roithová, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Terezie Prilepskaja Doktorand
Msc. Anna Michajlovna Smirnova Doktorand
Mgr. Kristýna Jendruchová Doktorand
Ing. Zuzana Pavlíková Doktorand
Mgr. Klára Pospíšilová Doktorand
Olga Staňková Laborant
Petra Miletínová Odborný pracovník

LABORATOŘ REGULACE GENOVÉ EXPRESE byla založena v červnu 2006 a zabývá se studiem jednoho ze základních molekulárně biologických procesů v buňce, tj. syntézou proteinů a její regulací jak na všeobecné, tak na genově specifické úrovni.
Náš převážně základní výzkum je zaměřen na poznání toho, jak buňka dokáže dešifrovat  genetický kód DNA a na základě relativně jednoduchého klíče přeložit – pomocí velmi složitého mechanismu – informaci z jednotlivých genů, coby „úložišť dat“, do proteinů, coby „vykonavatelů“ drtivé většiny buněčných funkcí. Navíc nás zajímá, jak je tohle všechno regulováno v rámci stále se měnících podmínek jimž je buňka vystavována a na něž musí rychle reagovat změnou repertoáru proteinů, které zrovna syntetizuje.

Cílem našeho výzkumu ze společenského hlediska je hlavně rozšíření povědomí o tom, jak jednotlivé procesy v buňce mají správně fungovat, aby naši kolegové ve světě, kteří se zabývají aplikovaným výzkumem, tedy výzkumem cíleně směřujícím
na léčbu konkrétních onemocnění, měli snažší práci rozpoznat co se v rámci těchto procesů děje špatně a jak to případně „napravit“ pomocí léčiv atd.

Naše laboratoř pracuje jednak s nejznámějším modelovým organismem této planety, pučivou kvasinkou Saccharomyces cerevisiae, a potom také se savčimi buněčnými liniemi jako jsou HeLA, HEK atd. V naší práci využíváme celou řadu molekulárně biologických, biochemických, genetických a strukturálních technik. Máme to štěstí, že za námi stáli či stále stojí takový velikáni podpory vědeckého výzkumu v zahraničí jako jsou the Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute a NIH FIC. Pochopitelně nelze opomenout ani významnou finanční podporu České grantové agentury GAČR, například ve formě prestižního Centra Excelence, jehož jsme nositeli.

V březnu 2016 na doporučení mezinárodní hodnotící komise byla naše laboratoř vybrána mezi 13 nejprestižnějších laboratoří v rámci celé Akademie Věd ČR. Videozáznam z konference vybraných vědeckých týmů 24.3.2016

translation initiation factors in a supercomplex

translační iniciační faktory v superkomplexu


translační iniciační faktor 3 ( eIF 3) na 40S ribozomu

translační iniciační faktor 3 (eIF3) na 40S ribozomu