V pátek 15. 3. 2024 se v rámci ústavních seminářů konala soutěž o nejlepší disertační práci, které se účastnili doktorandi MBÚ – Jan Čapek, Jan Rasl, Rutuja Patil, Izabela Mujakić, František Sklenář, Veronika Kselíková, Martina Hurtová a Waheed Ur Rahman. Ti odprezentovali výzkumné projekty svých disertačních prací.

 

 

Odbornou porotu tvořili Jana Kamanová, Petr Kohout, Petr Novák a Ondřej Prášil, kteří se společně na základě samotných disertačních prací i prezentací usnesli na vítězi. Velká gratulace patří Janu Čapkovi z Laboratoře post-transkripční kontroly genové exprese, který si v PhD Thesis Competion odnesl výhru.