Leoš Valášek z Mikrobiologického ústavu Akademie věd (MBÚ) byl zvolen členem Evropské organizace pro molekulární biologii (EMBO). Prestižní komunitu EMBO v současnosti zastupuje více než 2000 vědkyň a vědců z celého světa. Letos se Valášek stal jedním ze 120 nově přijatých členů, což ho řadí mezi 19 členů v České republice.  

„Stát se členem EMBO je pro každého vědce ctí. Co mě na této volbě velmi těší  je to, že je apolitická; zavedení vědci (členové EMBO) v podstatě hlasují pro své kolegy, které vnímají jako významné osobnosti v oboru, aby je takříkajíc „přijali do klubu“. Pro mě to znamená pevné odhodlání a závazek jít dál svou cestou a lepší dostupnost ke všemu, co členství v EMBO nabízí,“ říká Leoš Valášek.

Leoš Valášek získal magisterský titul v oboru genetiky a molekulární biologie v roce 1994 na Univerzitě Karlově v Praze. Následně pokračoval v doktorandském studiu na Vídeňské univerzitě. Jeho úspěšný postdoktorandský pobyt na Národním institutu zdraví (NIH) v USA mu umožnil zahájit nezávislou kariéru na MBÚ. Laboratoř Leoše Valáška se snaží zjistit, jak buňka dekóduje genetický kód DNA pomocí relativně jednoduchých dekódovaných klíčů a jak využívá tuto geneticky zakódovanou informaci k produkci proteinů, tj. buněčných efektorů, prostřednictvím velmi složitého procesu, kterému se říká translace.

Další informace o jeho výzkumu a publikaci v prestižním časopise Nature naleznete zde – Čeští vědci vyluštili záhadný genetický kód nově objeveného parazita.

EMBO je organizace sdružující více než 2 000 předních vědců, která podporuje excelenci v oblasti biologických věd v Evropě i mimo ni. Jedním z jejích hlavních cílů je podpora talentovaných vědců, podpora výměny vědeckých informací a vytváření prostředí, ve kterém mohou vědci dosahovat nejlepších výsledků. V letošním roce organizace oznámila zvolení nových členů v tiskové zprávě 9. července 2024. Oficiálně nové členy přivítá v německém Heidelbergu ve dnech 29. října – 1. listopadu 2024.