Daniil Starenko vyhrál se svým výzkumem polymerních konjugátů, které mohou pomoct při léčbě nádorových onemocnění, ústavní soutěž diplomových prací. Během magisterského studia se věnoval biochemii, avšak nyní se ve svém doktorandském projektu zabývá imunologií. „Témata, kterými se zabývá Laboratoř nádorové imunologie mě vždy zajímala a skoro jsem neváhal, než jsem do laboratoře nastoupil,“ říká.

 


 

Kdy jste se rozhodl, že chcete dělat výzkum? Měl jste k vědě vždy blízko?

Myslím si, že první myšlenky o tom, že bych se chtěl zabývat výzkumem jsem začal mít během bakalářského studia. Na gymnáziu jsem spíše přemýšlel o průmyslu a více chemicky zaměřené práci. Nicméně studium biochemie a molekulární biologie na vysoké škole mě opravdu nadchlo pro výzkum. Jsou to obory, které ukazují, jak fascinující a složitý systém jakýkoliv organismus je. Kromě toho těchto znalostí můžeme využit například pro vývoj nových léčiv a technologií, které jsou schopné zlepšit lidské životy. První zkušenosti s prací v laboratoři mi také pomohli se rozhodnout, že se chci dál učit něco nové a věnovat se výzkumu aspoň v blízké budoucnosti.

 

Proč jste se rozhodl dělat výzkum právě na MBÚ? Proč právě Laboratoř nádorové imunologie?

Nastoupení na MBÚ do Laboratoře nádorové imunologie pana doktora Marka Kováře bylo pro mě v podstatě velice šťastnou shodou okolností. Vypracovával jsem svou bakalářskou práci na Oddělení Biolékařských polymerů pod vedením pana doktora Tomáše Etrycha na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Dr. Etrych mě navrhl jako diplomanta Markovi Kovářovi na MBÚ. Témata, kterými se zabývá Laboratoř nádorové imunologie mě zajímala ještě předtím a skoro jsem neváhal, než jsem do laboratoře nastoupil. Nakonec jsem velice rád, že jsem toto rozhodnutí udělal. Dr. Kovář je skvělým vedoucím, který je vždy ochoten pomoci užitečnou radou. V laboratoři máme výborný a přátelský kolektiv. Práce v takovém prostředí může být opravdu inspirující a zábavná, což je podle mě nutnou charakteristikou pro každé (nejen) vědecké pracoviště, které má za cíl dosažení skvělých výsledků.

 

Vyhrál jste ústavní soutěž diplomových prací. O čem vaše diplomová práce pojednává?

Tématem mé diplomové práce je výzkum polymerních konjugátů. Nejvíce jsem se zabýval jedním konkrétním konjugátem nesoucím inhibitor lopinavir. Tento konjugát byl následně zkoumám i jako součást kombinační terapie spolu s konjugáty nesoucí různá konvenční cytostatická léčiva.

Abych to vysvětlil: navázání léčiv na polymerní nosič umožňuje jejich větší nashromáždění a víceméně specifické uvolnění v místě nádoru. Tím mohou být omezené nežádoucí účinky cytostatik, které jsou největším problémem při použití konvenční chemoterapie nádorů. Nicméně centrální častí mého výzkumu v rámci diplomové práce je polymer nesoucí inhibitor proteázy HIV lopinavir. Tento lék má dvě aktivity, které mohou být prospěšné pro terapii nádorových onemocnění. Za prvé je to potentní inhibitor [látka zpomalující nebo zastavující reakci] P-glykoproteinu – speciálního transportéru v buněčné membráně, jenž je schopný vyloučení molekul hodně druhů chemoterapeutik z buňky a je zodpovědný za vznik mnohočetné lékové rezistence. Za druhé může lopinavir inhibovat signální molekulu STAT3, jejíž stálá aktivace v některých nádorech vyvolává rezistenci vůči buněčné smrti. Kombinace polymerů nesoucích lopinavir a polymerů nesoucích konvenční cytostatika se může proto využít pro zcitlivění rezistentních nádorových buněk pro účinek chemoterapie. Výsledky nakonec byly docela slibné a na tématu výzkumu se stále pracuje i po obhajobě.

 

Co vás čeká dál? Budete pokračovat ve výzkumu?

Momentálně jsem v prvním ročníku svého doktorského studia a moje studium pokračuje v oboru imunologie (během bakalářského a navazujícího magisterského programu jsem studoval biochemii). Taková změna oboru pro doktorské studium může být sice náročná, ale imunologie byla vždy předmětem mého zájmu, takže teď je pro mě jsem studium ještě poutavější. Téma mojí disertační práce je v něčem podobné tomu, co jsem dělal během magisterského studia. Znovu se věnuje polymerním konjugátům. Nicméně teď jsou to konjugáty určené pro terapii rakoviny prostaty. Plánujeme mnohem více imunologického výzkumu, na který se opravdu těším a myslím si, že to pro mě bude zajímavá výzva.

 

Čím se zabýváte, když zrovna nejste v laboratoři?

V poslední době se snažím být trochu aktivnější a navštěvovat fitness centrum nebo jezdit na kole. Jízda na kole mě skutečně baví a myslím si, že Praha je fakt dobré město pro cyklistiku. Tady si člověk může najít spoustu krásných stezek. Kromě toho mě baví i pěší turistika. Rád vyrážím na túry po pěkných místech hlavně v Česku, ale občas i do zahraničí. V létě rád sjíždím řeky na kánoi nebo kajaku. Druhým opravdu velkým koníčkem pro mě je hudba. Už docela dlouhou dobu hraji na bicí soupravu, hlavně rock a metal, ale snažím se být otevřený co největšímu spektru hudebních stylů. Vždy je to pro mě zážitek, který mě nabíjí energií.

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí se studiem a s výzkumem!