Centrum ALGATECH

Prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.CSc.

AlgaTech

Vedoucí Centra:

prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.

Tel.: +420 384 340 430
E-mail: prasil@alga.cz

web: http://www.alga.cz/

video

reportáž – Výzkum mikrořas v Třeboni

Sekretariát:
Marie Pokorná
Tel.: +420 384 340 412
Fax: +420 384 340 415

E-mail: pokorna@alga.cz

 

Adresa:
Novohradská 237 – Opatovický mlýn
379 81 Třeboň

Centrum ALGATECH  je významné výzkumné pracoviště Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Zaměřuje se především na výzkum v oblasti sledování základních životních procesů, které probíhají v řasách a sinicích a na řasové biotechnologie. Součástí výzkumu je i vývoj nových přístrojů, metodických postupů pro sledování fotosyntézy a  výchova studentů v těchto sférách.
Na vědeckých projektech spolupracuje s laboratořemi téměř celého světa a přijíždí sem pracovat stále více studentů a kolegů ze zahraničí, kteří Centrum vyhledávají díky unikátním výzkumným metodám a technikám, které byly v laboratořích Centra vyvinuty.

Základním a aplikovaným výzkumem se zabývají čtyři vědecká oddělení:

Laboratoř fotosyntézy  se zabývá výzkumem v oblasti molekulární ekofyziologie a biochemie fotosyntézy řas a sinic, zejména biochemickým a molekulárně-biologickým studiem mechanismů tvorby a poškození fotosystému II. a regulací a dynamikou fotosyntézy ve fytoplanktonu. Účastní se také vývoje nových, většinou optických metod pro sledování fotosyntetické aktivity řas a sinic. Vedoucí: prof. RNDr. Josef Komenda, CSc.,DSc.

Laboratoř buněčných cyklů řas se zaměřuje na regulaci buněčného cyklu řas, charakterizovaného násobným dělením. Současným cílem laboratoře je výzkum v oblasti dělení chloroplastů během buněčného cyklu zelených řas, mechanismus vzájemné regulace mezi velikostí buňky a dělením, aktivita cyklin dependentních kináz a CDK komplexy v průběhu buněčného cyklu a exprese a lokalizace CDK komplexů na molekulární úrovni. Vedoucí: RNDr. Kateřina. Bišová, Ph.D.

Laboratoř řasové biotechnologie se zabývá studiem technologií řasové produkce, jejich optimalizací a zpracováním produktů, jakož i různými způsoby využití řasové biomasy. Navrhuje, konstruuje a provozuje fotobioreaktory využívající umělých zdrojů světla a venkovní kultivační jednotky pro produkci řasové biomasy. Provozuje rovněž technologii pro heterotrofní kultivaci řas. Získává řasovou biomasu s definovaným nebo specifickým obsahem bioaktivních látek, účastní se na vývoji komerčních produktů obsahujících řasy jako zdroj hodnotných látek pro výživu, zdravotnictví a průmyslové aplikace. Kultivace řas splňuje HACCP. Vedoucí: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.

Laboratoř anoxygenních fototrofů se zabývá základním výzkumem v oblasti evolučně velmi staré skupiny prokaryot obsahující fotosyntetická reakční centra tvořená bakteriochlorofylem. V roce 2000 bylo prokázáno, že tyto organismy – anoxygenní fototrofy – tvoří významnou část mořských mikrobiálních společenstev. Laboratoř sleduje přítomnost fotosyntetických bakterií v různých oblastech světového oceánu pomocí infračervené epifluorescenční mikroskopie a vysoce citlivého fluorometru, který byl vyvinut podle vlastního návrhu.
Fotosyntetické bakterie tvoří 1-10% veškerých bakterií v povrchové vrstvě oceánu, což naznačuje jejich významnou roli v mořském uhlíkovém cyklu. Vedoucí: doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D.

Centrum ALAGATECH sídlí v Třeboni v rekonstruované barokní budově Opatovického mlýna, na hrázi stejnojmenného rybníka, cca 150 km jižně od Prahy.