Laboratoř biologie hub

Laboratory of Fungal Biology

Vedoucí: Mgr. Jansa Jan, PhD.

Tel: +420 296 442 652
Mobile: +420 736 404 166
E-mail: jansa@biomed.cas.cz

Mgr. Jan Jansa, PhD Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Hana Hršelová, CSc. Vědecký pracovník
Mgr. Sándor T. Forczek, PhD Vědecký pracovník
Ing. David Püschel, PhD Vědecký pracovník
Mgr. Petra Bukovská Vědecký asistent
Martin Rozmoš Vědecký asistent
Kateřina Gančarčíková Vědecký asistent
Michala Kotianová Vědecký asistent
Martin Dudáš Vědecký asistent
HOSTÉ
Mgr. Jan Borovička, PhD Vědecký pracovník
Dr. Michael Bitterlich Vědecký pracovník
Mgr. Jan Konečný Postgraduální student

Laboratoř biologie hub studuje ekologii mykorrhizních hub v půdním prostředí, jejich roli ve stabilizaci půdy a zemědělské produktivitě, tocích minerálních živin a uhlíku mezi atmosférou, rostlinou a půdním prostředím, zabývá se kultivací mikrobů z rhizosféry a hyfosféry, a studuje adaptaci hub k vysokým koncentracím těžkých kovů v půdním prostředí.

Více informací