Laboratoř biologie hub

Laboratory of Fungal Biology

Vedoucí: Mgr. Jansa Jan, PhD.

Tel: +420 296 442 652
Mobile: +420 736 404 166
E-mail: jansa@biomed.cas.cz

Mgr. Jan Jansa, PhD Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Hana Hršelová, CSc. Vědecký pracovník
RNDr. Veronika Řezáčová, PhD Vědecký pracovník
Ing. David Püschel, PhD Vědecký pracovník
RNDr. Milan Řezáč, PhD Vědecký pracovník
Mgr. Martina Hujslová, PhD Postdoc
Mgr. Tereza Konvalinková, PhD Postdoc
Mgr. Petra Bukovská Vědecký asistent
RNDr. Hana Gryndlerová Vědecký asistent
Mgr. Martin Rozmoš Vědecký asistent
Bc. Zuzana Čermáková Vědecký asistent
Miroslava Strnadová Technický pracovník
HOSTÉ
Mgr. Jan Borovička, PhD Vědecký pracovník
doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. Vědecký pracovník
Dr. Michael Bitterlich Vědecký pracovník
Mgr. Renata Slavíková Postgraduální student
Mgr. Jan Konečný Postgraduální student

Laboratoř biologie hub studuje ekologii mykorrhizních hub v půdním prostředí, jejich roli ve stabilizaci půdy a zemědělské produktivitě, tocích minerálních živin a uhlíku mezi atmosférou, rostlinou a půdním prostředím, zabývá se kultivací mikrobů z rhizosféry a hyfosféry, a studuje adaptaci hub k vysokým koncentracím těžkých kovů v půdním prostředí.

Více informací