Laboratoř environmentální mikrobiologie

RNDr. Petr Baldrian, PhD.

Vedoucí laboratoře:

RNDr. Petr Baldrian, PhD.

 

Tel.:  (+420) 296 442 315
E-mail:  baldrian@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře (v angličtině)

RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. Vedoucí laboratoře
Dr. Rubén López Mondéjar Vědecký pracovník
doc.RNDr. Jiří Gabriel, Dr.Sc. Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Ivana Eichlerová, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Vendula Brabcová, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Tomáš Větrovský, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Jana Voříšková, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Anna Davidová Vědecký asistent
Mgr. Petra Tláskalová Vědecký asistent
Dr. Martina Slaninová Kyselová Vědecký asistent
Bc. Natálie Bernardová Vědecký asistent
Mgr. Tereza Michalová, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Petr Kohout, Ph.D. Postdoktorand
Clémentine Lepinay, Ph.D. Postdoktorand
Robert Friedrich Starke, Ph.D. Postdoktorand
Sarah Piché-Choquette, Ph.D. Postdoktorand
Iñaki Odriozola Larrañaga, Ph.D. Postdoktorand
Maysa Lima Parente Fernandes, Ph.D. Postdoktorand
Dr. Victor Satler Pylro, Ph.D. Postdoktorand
Camelia Algora Gallardo, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Diana Navrátilová Doktorand
Mgr. Vojtěch Tláskal Doktorand
Mgr. Lenka Mészárošová Doktorand
Mgr. Lukáš Vlk Doktorand
Sandra Awokunle Hollá, MSc Doktorand
Tijana Martinovič, MSc Doktorand
Mgr. Lenka Michalčíková Odborný pracovník
Mgr. Miroslava Petrovová Odborný pracovník
Mgr. Štěpánka Žárová Odborný pracovník
Jana Kvasničková Odborný pracovník
Zander Rainier Human Odborný pracovník
Mgr. Martina Karásková Odborný pracovník
Mgr. Tereza Vlková Odborný pracovník
Mgr. Vanda Pondělíčková, Ph.D. Odborný pracovník
Romana Míková Laborant
Mgr. Ema Némethová Laborant

Pracovníci laboratoře se zabývají ekologií, fyziologií a biochemií mikroorganismů v přirozeném prostředí, se zvláštním zřetelem na prostředí půdy, rostlinného opadu, rozkládajícího se dřeva a na asociaci mezi mikroorganismy a rostlinami.

Hlavní důraz je kladen na studium mikroorganismů, podílejících se na rozkladu organické hmoty v lesním opadu a v půdě,
a to jak saprotrofních hub, tak bakterií ve srovnání s druhy, žijícími v symbióze s rostlinami.
Pro studium mikrobiálních procesů v prostředí je využíváno pokročilých molekulárních metod, umožňujících popis složení
a funkce celých mikrobiálních společenstev, ale i cílené isolace a charakterizace individuálních mikroorganismů.
Mikroorganismy jsou rovněž studovány jako potenciální zdroje biotechnologicky významných enzymů či sekundárních metabolitů.
Součástí laboratoře je rovněž Sbírka kultur basidiomycet, provádějící výzkum na poli dlouhodobého uchovávání kultur hub, včetně druhů ohrožených a biotechnologicky významných.Více informací