Laboratoř environmentální mikrobiologie

RNDr. Petr Baldrian, PhD.

Vedoucí: RNDr. Petr Baldrian, PhD.

Tel.: 296 442 315
E-mail: baldrian@biomed.cas.cz

webové stránky laboratoře jsou v angličtině

Doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. Vedoucí laboratoře
Bc. Natálie Bernardová Odborný pracovník
Mgr. Vendula Brabcová Vědecký pracovník
Mgr. Anna Davidová Odborný pracovník VaV Mateřská dovolená
Ing. Petra Dobiášová Odborný pracovník VaV
RNDr. Ivana Eichlerová Vědecký pracovník
Doc. RNDr. Jiří Gabriel Vedoucí vědecký pracovník
Mgr. Tereza Geigerová Odborný pracovník VaV
Mgr. Lenka Harantová Postgraduální student
Bc. Petra Havlíčková Odborný pracovník VaV
Rainier Zander Human Odborný pracovník VaV
Mgr. Petr Kohout Postgraduální student
Daniel Morais Kumazawa Vědecký pracovník
Msc. Tijana Martinovič Postgraduální student
Mgr. Lenka Michalčíková Odborný pracovník VaV
Romana Míková Odborný pracovník
Mgr. Diana Navrátilová Postgraduální student
František Novák Odborný pracovník
Mgr. Miroslava Petrovová Odborný pracovník VaV
Mgr. Martina Štursová Odborný pracovník VaV
Mgr. Vojtěch Tláskal Postgraduální student
Mgr. Tomáš Větrovský Postdoktorand
Mgr. Lukáš Vlk Postgraduální student
František Zaleš Odborný pracovník

Pracovníci laboratoře se zabývají ekologií, fyziologií a biochemií mikroorganismů v přirozeném prostředí, se zvláštním zřetelem na prostředí půdy, rostlinného opadu, rozkládajícího se dřeva a na asociaci mezi mikroorganismy a rostlinami.

Hlavní důraz je kladen na studium mikroorganismů, podílejících se na rozkladu organické hmoty v lesním opadu a v půdě,
a to jak saprotrofních hub, tak bakterií ve srovnání s druhy, žijícími v symbióze s rostlinami.
Pro studium mikrobiálních procesů v prostředí je využíváno pokročilých molekulárních metod, umožňujících popis složení
a funkce celých mikrobiálních společenstev, ale i cílené isolace a charakterizace individuálních mikroorganismů.
Mikroorganismy jsou rovněž studovány jako potenciální zdroje biotechnologicky významných enzymů či sekundárních metabolitů.
Součástí laboratoře je rovněž Sbírka kultur basidiomycet, provádějící výzkum na poli dlouhodobého uchovávání kultur hub, včetně druhů ohrožených a biotechnologicky významných.Více informací