Laboratoř genetiky a metabolismu hub

Mgr. Miroslav Kolařík, PhD.

 

Vedoucí: Mgr. Miroslav Kolařík, PhD.

Tel.: +420 296 442 332
E-mail: mkolarik@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře jsou pouze v angličtině

RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. Vedoucí laboratoře
RNDr. Miroslav Flieger Vědecký pracovník
RNDr. Tomáš Řezanka, DSc. Vědecký pracovník
RNDr. Eva Stodůlková Vědecký pracovník
RNDr. Alena Nováková, CSc. Vědecký pracovník
Paula García Fraile, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Adéla Čmoková Postgraduální student
Ing. Stanislav Pospíšil, CSc. Odborný pracovník
Ing. Karel Sigler, CSc. Odborný pracovník
Mgr. Vít Hubka Vědecký pracovník
Mgr. Martin Kostovčík Vědecký pracovník
Mgr. Kamila Píchová Vědecký pracovník
Mgr. Tereza Veselská Vědecký pracovník
Mgr. František Sklenář Postgraduální student
Mgr. Denisa Višňovská Postgraduální student
RNDr. Milada Chudičková Technický pracovník
Bc. Alena Gabrielová Technický pracovník
Mgr. Karel Švec Postgraduální student
Mgr. Martin Šigut, Ph.D. Postdoc

Výzkum v naší laboratoři se zaměřuje na komplexní poznání biologie několika skupin hub s velkým významem pro člověka.  Naše aktivity zahrnují studium diverzity, ekologie, taxonomie, evoluce, genetiky, fyziologie, biochemie a produkce sekundárních metabolitů. Dlouhodobým tématem skupiny je studium námele (rod Claviceps) a jeho toxinů a výzkum mikrobiálních mastných kyselin a lipidů. Od roku 1999 se náš výzkum rozšířil na několik skupin hub žijících v symbióze s hmyzem (kůrovci a pilořitky) a rostlinami (endofyti dřevin). Obě tyto skupiny zahrnují vážné rostlinné patogeny a producenty biologicky aktivních látek. Recentně se zabýváme rozsáhlým  studiem hub podzemních prostor (včetně patogenů netopýrů)
a taxonomií a epidemiologií klinicky významných hub (rod Aspergillus, dermatofyta). Vedlejší projekty se zabývají diversitou  hub z extrémně kyselých substrátů, diverzitou a patogenitou bakterií asociovaných s hynutím netopýrů a taxonomií kloboukatých hub.

Reportáž: zajímavé schopnosti hub v magazínu Akademie věd ČR