Laboratoř genetiky a metabolismu hub

Mgr. Miroslav Kolařík, PhD.

 

Vedoucí laboratoře:

Mgr. Miroslav Kolařík, PhD.

 

Tel.:  (+420)296 442 332
E-mail:  mkolarik@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře (v angličtině)

RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. Vedoucí laboratoře
RNDr. Miroslav Flieger Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Tomáš Řezanka, DSc. Vedoucí vědecký pracovník
Ing. Karel Sigler, DrSc. Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Alena Nováková, CSc. Vědecký pracovník
prof.RNDr. Jan Černý, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Jiří Hulcr, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Martin Kostovčík Vědecký pracovník
Mgr. Martin Šigut, Ph.D. Vědecký asistent
RNDr. Barbora Křížková, Ph.D. Vědecký asistent
Mgr. Karel Švec Doktorand
Mgr. Tereza Veselská Doktorand
Mgr. František Sklenář Doktorand
Mgr. Denisa Višňovská Doktorand
Mgr. Vít Hubka Doktorand
RNDr. Lenka Zídková, Ph.D. Odborný pracovník
RNDr. Milada Chudičková Odborný pracovník
RNDr. Eva Stodůlková Odborný pracovník
Mgr. Adéla Čmoková Odborný pracovník
Ing. Michaela Švarcová Odborný pracovník
Ing. Soňa Kajzrová Laborant

Výzkum v naší laboratoři se zaměřuje na komplexní poznání biologie několika skupin hub s velkým významem pro člověka.  Naše aktivity zahrnují studium diverzity, ekologie, taxonomie, evoluce, genetiky, fyziologie, biochemie a produkce sekundárních metabolitů. Dlouhodobým tématem skupiny je studium námele (rod Claviceps) a jeho toxinů a výzkum mikrobiálních mastných kyselin a lipidů. Od roku 1999 se náš výzkum rozšířil na několik skupin hub žijících v symbióze s hmyzem (kůrovci a pilořitky) a rostlinami (endofyti dřevin). Obě tyto skupiny zahrnují vážné rostlinné patogeny a producenty biologicky aktivních látek. Recentně se zabýváme rozsáhlým  studiem hub podzemních prostor (včetně patogenů netopýrů)
a taxonomií a epidemiologií klinicky významných hub (rod Aspergillus, dermatofyta). Vedlejší projekty se zabývají diversitou  hub z extrémně kyselých substrátů, diverzitou a patogenitou bakterií asociovaných s hynutím netopýrů a taxonomií kloboukatých hub.

Reportáž: zajímavé schopnosti hub v magazínu Akademie věd ČR