Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese

Vedoucí laboratoře:

Mgr. Libor Krásný, Ph.D.

 

Tel:  (+420) 241 063 208
Email:  krasny@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře (v angličtině)

Libor Krásný, Ph.D. Vedoucí laboratoře
RNDr. Hana Šanderová, Ph.D. Vědecký pracovník
Šárka Bobková, Ph.D. Vědecký pracovník
Jana Wiedermannová Vědecký pracovník
Mgr. Jiří Pospíšil Doktorand
Mgr. Petra Sudzinová Doktorand
Mahmoud Khaleel Mohammad Shoman Doktorand
Mgr. Barbora Brezovská Doktorand
Dragana Vítovská Laborant
Mgr. Debora Kálalová Doktorand
Saran Natarajan Postdoktorand
Nabajyoti Borah Doktorand
Veronika Kočárková Doktorand
Klára Mikesková Doktorand
Tamara Balgová Doktorand
Priyanka Rawat Doktorand
Myroslava Balan Laborant

Bakterie jsou dominantní formou života na Zemi, obývající nejrůznější typy prostředí. Bez nich by život neexistoval.
Studium těchto organismů je zásadně důležité pro pochopení světa, ve kterém žijeme, je nezbytné pro vývoj nových přístupů pro boj s infekčními chorobami i pro nové biotechnologie a průmyslové aplikace.

Bakteriální buňka je komplexní systém, který je precizně nastaven reagovat na změny v prostředí a následně se adaptovat. Tato adaptace závisí na změnách v genové expresi. Centrálním enzymem genové exprese je RNA polymeráza. Tento více podjednotkový enzym rozpoznává sekvence v DNA, nazývané promotory, kde iniciuje transkripci a začíná produkovat RNA, která buď slouží jako templát na ribozomech pro syntézu proteinů nebo má regulační funkce. Transkripce je mnohavrstevný proces s řadou regulovaných kroků. Porozumění tomuto procesu – jak je regulován vnějšími vlivy – jaké jsou jeho výstupy – a jak toto přispívá k vytvoření tkaniva života, je hlavním výzkumným cílem v naší laboratoři.

Projekty v naší laboratoři zahrnují témata jako:

  • Studium RNA polymerázy, role podjednotek RNA polymerázy a asociovaných regulačních faktorů v Grampozitivních bakteriích (např. Bacillus, Mycobacterium).
  • Regulace RNA polymerázy malými molekulovými efektory (např. iniciační nukleosid trifosfáty).
  • Studie promotorové sekvence DNA a její vliv na genovou expresi.
  • Role modifikací RNA/DNA v regulaci genové exprese.
  • Funkce malých RNA (sRNA) v Mycobacterium smegmatis (např. Ms1).
  • Vývoj nových látek s antibakteriální aktivitou.